Skivebom i Sandbergsaken 

Per Sandberg trengte ikke å dra til Iran for å bli overvåket. Nye overvåkingsteknikker gjør det mulig å lokalisere mobilbrukere – uavhengig av hvor de befinner seg. Vi ser nærmere på denne utviklingen.

hansgkkohler@web.de
Kohler er fast anmelder for Ny Tid.
Email: hansgkkohler@web.de
Publisert: 03.09.2018

Etter at Per Sandberg vendte tilbake fra sin beryktede ferietur til Iran, har overvåking av smarttelefoner i offentlig tjeneste blitt aktualisert i norske medier. Spørsmålet mange stiller seg er hvorvidt Sandberg kunne unngått overvåking, dersom han ikke hadde tatt med seg jobbtelefonen til Iran. 

Men hvilke spanemuligheter har egentlig nasjonale og internasjonale sikkerhetstjenester, hackere og nettspanere med dagens nye overvåkingsteknikker? Og hvilke overvåkingsfeller bør politikere og andre offentlige meningsytrere beskytte seg mot?  

Stille SMS 

Allerede i 2012 ble Sandbergs mobiltelefon lokalisert og avlyttet av Dagens Næringsliv ved hjelp av en lokaliseringsmetode for mobiltelefoner kalt en «stille SMS» [lydløs tekstmelding].

I Tyskland er denne avlyttingsmetoden svært utbredt. Mobiltelefonen lokaliseres først via telekommunikasjonsnettet, og deretter sender hackeren en stille SMS til mobiltelefonen som skal spores. Når telefonen mottar  SMS-en, utløser det en tilbakemelding fra telefonen til telekommunikasjonscellen. Slik registrerer mobiloperatøren i hvilken telecelle telefonen befinner seg, og kan deretter videreformidle denne informasjonen. Mobilbrukeren selv kan ikke se eller høre den lydløse tekstmeldingen.

Historisk sett har tysk og iransk etterretning hatt et nært samarbeid.

Sendes en stille SMS i korte tidsintervaller etter hverandre, kan hackeren lage en bevegelsesprofil av mobileierens forflytninger og på denne måten lokalisere eieren av telefonen. 

Ved hjelp av applikasjoner som SnoopSnitch kan imidlertid Android-smarttelefoner gjenkjenne en stille SMS. Er mobiltelefonen derimot slått av eller i flymodus, fungerer ikke denne sporingsmetoden lenger.

I løpet av første halvår av 2018 sendte Tysklands føderale og statlige sikkerhetstjenester ut 103 000 stille SMS-er. Det føderale kriminalpolitiet sendte ut 31 000, mens det føderale politiet sendte 38 000 slike SMS-er. Tallene fra Tolletaten og den tyske etterretningstjenesten BND er derimot hemmelige, opplyste det tyske nettstedet Merkur.de 8. august. 

Ny tysk lov om overvåking

Når det kommer til mobilovervåking lønner det seg derfor å ta en nærmere kikk over Nordsjøen: Tysk sikkerhetstjeneste og landets etterforskere har i lang tid hatt lovlig tilgang til telefonsamtaler og SMS-meldinger fra smarttelefoner, rapporterer den tyske nyhetskanalen ARD. 

Til tross for sterke protester fra opposisjonen, lovfestet den tyske koalisjonsregjeringen (CDU, SPD) overvåking av Messenger-tjenester som WhatsApp, i tillegg til diverse andre chattetjenester for over ett år siden. 

Hensikten med den nye loven er at etterforskere kan avlytte og avlese tekstmeldinger – allerede før kommunikasjonen i WhatsApp-tjenestene er kryptert. Istedenfor å knekke koden, unnviker man selve krypteringen. Eksperter kaller denne metoden for telekommunikasjonsovervåking – Quellen-TKÜ. 

«For tiden pågår det flere spionasjerettssaker mot Iran ved tyske domstoler, som ikke nødvendigvis fremkommer i mediene som i mitt tilfelle.»

På grunnlag av en rettslig domsavsigelse får etterforskerne nå lov til å laste ned spionasjeprogramvare på mobilen til en potensiell mistenkt. De får dermed tilgang til meldinger, telefonlister samt andre filer lagret på telefonen. Det samme gjelder for datamaskiner, bærbare PC-er og nettbrett. 

For at denne type programvare skal kunne følge pågående kommunikasjon via WhatsApp, må etterforskerne bevisst benytte seg av smarttelefonenes sikkerhetshull og sette mobilens beskyttelsesmekanismer ut av funksjon. 

Som følge av denne nye lovgivningen, frykter en rekke IT-eksperter og forkjempere for personvernbeskyttelse at staten og myndigheter med ett blir til «megahackere».

Loven gir i tillegg muligheten til å utvide sporingen av datamaskiner som er online. Dette var tidligere kun tillatt i et begrenset omfang – først og fremst i bekjempelsen av terror.  


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer