Skilsmisser er blitt en utfordring i Iran


Det er en stor kløft mellom regjeringens politikk og folkets livsstil i Iran når det gjelder samlivskonstellasjoner. Kulturen er i endring, skilsmissene øker.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-04-07

Av: Najmeh Mohammadkhani Skilsmisse er ikke et kulturelt eller sosialt akseptert fenomen i Iran, men utbredelsen har endret folks holdning i den grad at «skilsmisseseremonien» er blitt normal i enkelte deler av landet. Hver time skjer det 18 tilfeller av skilsmisse i Iran, og sammenliknet med i 2013 er økningen på 8,2 prosent. Ett av fem ekteskap ender med skilsmisse. Gjennomsnittsalderen for de som skiller seg, er 25 år – 28 år for mennene og 23 år for kvinnene. I fjor opplyste justisministeren at 14 millioner tilfeller av skilsmisse var under behandling ved iranske rettsinstanser.

Det iranske samfunnet gjennomgår kulturelle endringer. Normer og verdier forandres av kommunikasjonsteknologi, globalisering og mobilitet.

Med grunnlag i paragraf 1133 i det iranske lovverket er skilsmisse basert på mannens ønske. Hustruen kan kreve skilsmisse i noen situasjoner, som at mannen ikke gir underholdningsbidrag (paragraf 1129), at samlivet ender i lidelse og overlast (paragraf 1130), og at mannen er fraværende i fire hele år (paragraf 1029). Ved andre årsaker bestemmer retten, og kvinnen må levere troverdige grunner. I tilfelle omforent skilsmisse vil retten undersøke saken, men etter en enklere prosedyre. Basert på statistikk fra juli 2014 var 75 prosent av de som forlangte skilsmisse kvinner, og 25 prosent var omforente. Ettersom skilsmisse er avhengig av hva mannen ønsker, har mange iranske kvinner begynt å inkludere retten til skilsmisse i ekteskapskontrakten. Siavash er en 37 år gammel, skilt elektroingeniør. Han sier: «Etter fem års samliv følte vi at vi ikke hadde mer å snakke om. Vi ble skilt. Vi mener begge at vi har rett til å gjøre oss nye erfaringer.» Ønske om befolkningsvekst. Siden Mahmoud Ahmadinejads presidentperiode er den iranske regjeringen ekstremt opptatt av politikk knyttet til befolkningsutvikling. Regjeringen legger planer for en babyboom ved å forby sterilisering, øke giftermålsraten ved å anbefale midlertidige ekteskap,1gi lån til unge mennesker i gifteferdig alder og oppmuntre folket til å føde flere barn gjennom fjernsynsshow og reklamekampanjer i byene. I november 2014 gikk sekretæren for sosiale saker ved Den øverste lederens kontor, ayatolla Golpayghani, ut og fordømte den økende mengden samboerskap i Iran, og hevdet at de måtte hindre et slikt sosialt fenomen i det islamske landet og i stedet oppmuntre unge mennesker …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal