Francesca Mannochi

Skildrer flyktningbarnas hverdag


En halv million syriske barn lever i dag i Libanon med mangelfull eller ingen skolegang. Dokumentarfilmen If I Close My Eyes gir et innblikk i hverdagen deres. Ny Tid talte med regissør Francesca Mannechi som lar våre abonnenter se filmen.

Email: carima@nytid.no
Publisert: 13. oktober 2016

 

Per i dag huser Libanon halvannen million flyktninger fra Syria. 500 000 av dem er barn. I et allerede presset utdanningssystem mangler 300 000 av barna mellom 3 og 17 år skolegang. I filmen If I Close My Eyes skildrer dokumentarfilmskaperne Francesca Mannochi og Alesso Romenzi livet som flyktning i Syrias naboland.

«Bare i Libanon er én av fire nå flyktninger. Se for deg samme situasjon i et europeisk land.»

«Hvis syriske flyktningbarn ikke får skolegang, kan dette legge grunnlag for fremveksten av flere radikale bevegelser. Det spiller ingen rolle om de opererer under navnet ISIS eller noe annet. Faren er at krigstraumatiserte barn kan stå i fare for å bli rekruttert til å krige for et gudsbilde brukt med den hensikt å skade,» sier Mannochi til Ny Tid.

Langsiktige følger. En og en halv million syriske flyktninger er registrert i Libanon, men menneskerettighetsorganisasjoner i landet regner med at tallet er rundt 30 prosent høyere, ettersom UNHCR har sluttet å telle flyktninger. Så langt har ikke libanesiske myndigheter godkjent byggingen av offisielle flyktningleirer, og dagens flyktninger lever under svært dårlige forhold.

Mannochi fikk ideen til filmen etter å ha sett hvordan politikere i Europa har reagert på den såkalte flyktningkrisen.

«Syriske flyktninger betraktes som en katastrofe for europeiske myndigheter. Sannheten er imidlertid at det er andre land som får problemer på grunn av flyktningene, nemlig Libanon, Jordan, Irak og Tyrkia. Bare i Libanon er én av fire nå flyktninger. Se for deg samme situasjon i et europeisk land,» sier Mannochi, som selv i perioder er bosatt i Libanon.

«Nå er problemet knyttet til antallet flyktninger. I fremtiden vil det imidlertid vokse frem andre og større problemer, knyttet til den oppvoksende generasjonen syrere som går glipp av viktige skoleår fordi det libanesiske skolesystemet ikke har mer kapasitet,» sier filmskaperen, og legger til at flere libanesise skoler har sett seg nødt til å ha et ekstra undervisningsopplegg på kveldstid for å dekke undervisningsbehovet: «Det er flere utfordringer knyttet til skolegang. Mange tvinges til å jobbe ulovlig for å spe på familiens økonomi, enten fordi foreldrene deres ikke kan jobbe, eller fordi mange arbeidsgivere heller ansetter barn fordi de er billigere arbeidskraft,» avslutter Mannochi.

Les kritikken av filmen her: Øynene lukket for fremtiden

Abonnement kr 195 kvartal