Skeptiske til oljeboring på Svalbard

Et norsk oljeselskap vil prøvebore etter olje i en nasjonalpark på Svalbard.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Tirsdag 16. august skal det holdes såkalt utmålsforretning hos Bergmesteren i Trondheim. Det norske ojeselskapet Norwegian Petroleum Group, ved datterselskapet Northlight Oil, har søkt om til sammen fem områder, eller utmål, i utløpet av Van Mijenfjorden, på vestsiden av Spitsbergen.

Selskapet har store forhåpninger til Bellsund-feltet, hvor de registrerte utfunn for fem år siden. De har således førsteretten til å søke utmål. Dersom utmål er tildelt, har selskapet enerett til å drive virksomhet i området. Men når det gjelder prøveboring etter olje, må dette godkjennes etter ny søknad.

Verneområdet hvor Bellsund ligger, ble utvidet 1. januar 2004, Slik sett har området nå havnet innenfor vernet område. I loven heter det at nye utmål ikke kan tildeles i vernete områder.

Fått nei før

Asbjørn Skotte, styremedlem og største aksjonær i Norwegian Petroleum Group ASA (NPG), har drevet med oljeleting på Svalbard i 20 år. Han er usikker på utfallet av tirsdagens utmålsforretning.

– Det er snart fem år siden vi registrerte utfunn i Bellsund. Når bergloven sier at nye bergretter ikke kan tildeles i vernete områder, så får vi ta en juridisk diskusjon på det da, om dette gjelder utfunn eller utmål. Det var jo først i fjor at miljøregimet ble endret, sier Skotte. Han har fått nei før. Selskapet har tre utmål på øya Hopen, hvor de fikk avslag på prøveboring i 2003. Heller ikke en anke til Direktoratet for Naturforvaltning førte frem.

NPG er det eneste selskapet som i dag har liggende inne en søknad om utmål. Til sammen er det boret 17 prøvebrønner på Svalbard, i perioden mellom 1963 og 1994. Ingen av disse har gitt lovende funn av olje. Alle de tidligere brønnene har ligget på land. Bellsund kan derfor bli den første brønnen som bores til havs.

Nei

Rasmus Hansson i WWF går i mot prøveboring i vernete områder på Svalbard.

– Finnes det noen gode argumenter for å prøvebore på øygruppa overhodet?

– Nei. Den overordnete målsettingen her må være å tenke strategisk. Kanskje kan vi sikre ett sted i verden hvor kunnskap og uberørt natur er drivkreftene. Dette burde være et glimrende grunnlag både for næringsvirksomhet og politisk tilstedeværelse. I stedet bruker Norge russernes brumming og misnøye som argument for egen næringsvirksomhet. Og Norge pisser i buksa hver gang russerne brummer. Hadde vi et snev av egen vilje, ville det kanskje komme for en dag at russerne også har stor interesse av å begrense sin virksomhet. I dag pøser de penger inn i gruvedriften, sier Hansson.

Så kanskje bør vi legge ned kullgruvedriften også?

– Driften er ikke lenger noe politisk virkemiddel, utelukkende økonomisk. Den dagen vi ikke lenger tjener penger på dette, om kan hende 10 – 15 år, da sitter vi igjen bare med arbeidsplassene. Og vi vet hvor vanskelig det er å få lagt ned statlige arbeidsplasser, påpeker Hansson. Da tror han kravene vil komme om at selskapet skal få utvide virksomheten til også å gjelde de vernete områdene som omgir gruvene.

Nei

Sp-leder Åslaug Haga har stilt krav om en egen minister for nordområdene, men er ikke i utgangspunktet misfornøyd med dagens forvaltning.

– Vi mener jo at dagens forvaltning fungerer godt i forhold til Svalbard, men det er allikevel ingen tvil om dette er et regime under press. Nettopp derfor må vi være offensive på å vise at regimet faktisk fungerer, både når det gjelder forvaltningen av naturressursene, og at øygruppa kan utsettes for overbeskatning, hvis det presses frem andre løsninger enn dagens regime, sier Haga.

– Og når det gjelder næringsinteressene?

– Vi kan ikke peise på med allslags virksomhet på øygruppa. Vi er skeptiske til hvorvidt det er klokt å tillate prøveboring etter olje, nettopp fordi dette er politisk sensitive områder, og miljømessige meget sensitive områder. Jeg er derfor veldig i tvil om dette er riktig, avslutter Haga.

Nei

SVs miljøpolitiske talsperson, Hallgeir Langeland, tok nylig til orde for at Norge burde legge ned kullgruvedriften på Svalbard, ut fra et klimapolitisk perspektiv.

– Norge bidrar med virksomheten på Svalbard til å øke mengden kull i det europeiske markedet, og derigjennom redusere prisen på kullkraft. Senere klager politikerne over at man må importere denne forurensende kraften, påpeker Langeland.

– Nå ligger det altså en søknad på bordet om utmål for eventuell prøveboring etter olje; bør vi i det hele tatt bry oss med å behandle slike søknader?

– Selvsagt ikke. Men med de amerikanske spekulasjonene om at disse områdene kan inneholde store deler av verdens gjenværende petroleumsressurser, blir det et veldig fokus på dette. Og som vanlig er Norge imøtekommende overfor de amerikanske henvendelsene. Særlig når vi nå har Høyre-statsråder både i Utenriksdepartementet og i Olje og Energi, påpeker Langeland.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here