Skatter

En venn av meg har for vane å si; «Jeg betaler gjerne min skatt med glede, så lenge sosialistene betaler den med penger.» Helgens Høyre-landsmøte har handlet om skatter.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.04.2008

Om lavere skatter. Og om hvor viktig det er at skattene blir lavere. Og om hvor brutalt det er at skattenivået er på et slikt nivå som det er i dag. Burde de ikke brukt litt mer krefter på å irritere seg over dette? Over at vi har de rødeste skattene?

Det bør være et mål for de fleste politikere at vi skal ha lavest mulig skatter. Det er ikke noe poeng i å ta inn mer i skatt og avgifter enn det man trenger for å løse de viktige fellesskapsoppgavene som skole, sykehus eller fattigdomsutfordringen. Og jeg tror Høyre har rett i at det nok ikke er mangel på penger som er problemet, men heller mangel på gode nok systemer. Derfor er ikke høyere skatter og avgifter løsningen, men ikke nødvendigvis et lavere nivå heller.

Vi har nemlig mye å gå på innenfor skattesystemet. Det er viktig at skattene skal ha en utjevnende effekt, men de kan også brukes aktivt for å endre et forbruksmønster. Og for å sikre at det skal lønne seg å velge grønt. For hvorfor ikke øke skattene og avgiftene på miljøfiendtlig forbruk, og samtidig senke skattene på arbeid? Eller øke avgiftene på fly og bil, mens man f.eks fjerner merverdiavgift på kollektivtrafikk? Innfører køprising og setter opp mange flere busser og gjør billettene billigere. Gjennom ganske enkle grep kan man oppnå effekter som andre reguleringer og lover vanskelig vil klare.

Skattenivået er nemlig bare en liten debatt. En langt viktigere debatt er hvilke skatter og avgifter man hever og senker.

Gratis prøve
Kommentarer