Skal knuse patriarkatet

De svenske feministene skal inn i Riksdagen i 2006. Der skal de starte jobben med å endre det patriarkalske Sverige til et samfunn der kvinner og menn har samme rettigheter og likestilles overalt i samfunnet.

Foto: Stefan Borgius Bilden: Gudrun Schyman i en av "gŒngarna" som leder till riksdagsledamšternas rum/kontor. Stockholm 27 januari 2005.
Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I desember meldte Gudrun Schyman seg ut av sitt gamle parti Vänsterpartiet. Allerede da utmeldelsen kom ble det spekulert i at Schyman var i gang med å samle feminister som ville satse på å få et kvinneparti inn i Riksdagen. I forrige uke kom Schyman med venner ut av skapet og presenterte Feministisk Initiativ. Målet er å komme i Riksdagen i 2006, sier Gudrun Schymann til Ny Tid..

– Hva er det dere har satt i gang, og hvorfor skjedde det?

– Vi ønsker gjennom en feministisk bevegelse å fokusere på skjevhetene i dagens samfunn. Vi vil endre på det patriarkalske samfunn som Sverige er bygd på. Vi vil ha inn en ny dimensjon i politikken gjennom å sette de feministiske spørsmålene øverst på dagsordenen. Initiativet springer ut av en debatt som har pågått blant feminister i ulike grupper de siste årene. Årsaken til at vi ønsker å få inn et parti som setter feminismen i fokus i Riksdagen, er at dagens partier ikke gjør nok for å endre på de strukturene som i dag styrer samfunnet. Når de etablerte partiene ikke greier å prioritere et av vår tids viktigste spørsmål, da trenger vi noe nytt.

– På hjemmesiden deres leser jeg at «menn er overordnede kvinner i samfunnet, og det vil vi gjøre noe med». Hva skal dere gjøre?

– Synet på samfunnet må endres. Den gamle analysen av samfunnet som et klassesamfunn skal nå erstattes av en feministisk analyse. Vi skal fortsette og fullføre den kampen og den jobben som kvinner har utført for å skape et bedre liv for seg og sine medsøstrer.

Kjerneutfordringen er at det finnes et system som gir menn mer makt enn kvinner i samfunnet. Det patriarkalske samfunnet diskriminerer kvinnene på en rekke områder. Jeg kan nevne områder som lønn; diskriminering av gravide kvinner på arbeidsmarkedet; vold mot kvinner; sexisme; kvinner som får dårligere tilbud om pass på gamlehjemmene. Dette er alt et resultat av dagens maktordning som bygger på patriarkiet.

Vi snakker ikke kun om den enkelte kvinnen som opplever diskriminering i enkelte situasjoner, men om et mønster eller en norm som vi alle sammen, bevisst eller ubevisst, lar oss styre av. Dette er et maktspørsmål som påvirker oss fra vugge til grav. Vi vil endre på dette og krever at kvinner og menn likestilles i samfunnet

– Foreløpig er det ikke et parti dere har stiftet. Når er dere klare til å stille til Riksdagen som et feministisk parti?

– Vi er bare såvitt i gang. Frem til i forrige uke var vi noen få titalls kvinner som hadde brukt tid til å diskutere en plattform. Nå inviterer vi alle feminister til å bli med i diskusjonen videre. Vi har allerede fått flere tusen medlemmer. Det foreløpige målet er å ha et stort møte i september der vi skal bli enige om en politisk dagsorden og at vi da også avgjør om vi skal stille til riksdagsvalget høsten 2006. Jeg regner med at vi kommer til å stille til valget, men dette avgjørs endelig først i høst. Frem til da skal vi diskutere innhold.

– Dere har blitt kritisert av krefter på venstrefløyen og ikke minst det svenske sosialdemokratiet har gått hardt ut mot dere. Det hevdes blant annet at dere kan gjøre det mulig for de borgerlige partiene å vinne tilbake makten. Hva er din kommentar til de kommentarene som har kommet?

– Jeg konstaterer at det er noen som prøver å kritisere oss. Når det gjelder både mitt gamle parti Vänsterpartiet og Miljøpartiet, så har signalene fra de to partiene vært ganske positive og de har sagt noe i retning av at dette er et initiativ som Sverige trenger for å få satt fokus på skjevhetene mellom kjønnene. Når sosialdemokratene hevder at vi kan bli årsaken til at de mister makten, så er det å flytte fokus. Vi vil være en politisk kraft, og vi vil sette feminismen i fokus. Det er noe Sosialdemokratene selv kan gjøre noe med. De har hatt mange år på seg, men har ikke kommet i mål. Hvis de ønsker å styre Sverige, da må de ta feminismedebatten på alvor. De må vise at de mener alvor gjennom handling. De har fine formuleringer i sine programmer og lover, men det må også gjennomføres i praktisk politikk. Vi blir ikke fornøyd før vi får en femti-femti fordeling i samfunnet og i politikken.

– Hva blir oppgaven til Feministisk Initiativ i Riksdagen?

– Vi skal løse opp i de patriarkalske rammene som i dag styrer vårt parlament. Vi skal få politikerne i alle partier til å tenke i flere dimensjoner, der den feministiske skal være viktig og ikke til å komme utenom.

– Det norske Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i helgen en 50/50 deling i alle oragner i partiet?

– Jeg kjenner ikke godt nok historien til de norske sosialdemokratene, men det er svært bra at de vedtektsfester dette og ikke minst er det bra om de også gjennomfører det. De svenske sosialdemokratene har fine formuleringer, men gjennomfører dem ikke i praksis.

– Feminisme på svensk ser ikke nødvendigvis ut som feminisme på norsk, men nyfeminisme er aktuelt i flere land enn Sverige. Tror du at det dere gjør vil skape inspirasjon i andre land?

– Jeg er sikker på at det vi nå gjør vil skape inspirasjon for feminister i mange land, ikke bare i Norden og Europa. Vi har i dag en feminisme debatt i mange land og på ulike nivåer. Denne debatten kommer til å bli mer og mer sentral. Hvordan den vil komme til uttrykk i de ulike landene er vanskelig å si. I noen land vil det å danne et parti kanskje ikke være riktig fremgangsmåte, men vi vil få ulike forum der feminisme blir satt ettertrykkelig på dagsorden. Vi ser også at denne debatten går på tvers av landegrensene og på globalt nivå. Jeg er selv med i en gruppe av kvinner som jobber innen EU mot den nye grunnloven i EU. Vi vil blant annet jobbe hardt for å få kvinner i de landene som skal ha folkeavstemninger til å stemme mot den grunnloven som foreligger med utgangspunkt i at den ikke tar vare på de feministiske verdien. Grunnloven stadfester de patriarkalske normene, og derfor bør feminister gå imot grunnloven, uansett om de er for eller imot EU.

– Berit Ås har gjennom sin virksomhet for å fokusere på kvinners plass i samfunnet og de initiativene hun har vært med på sagt gang på gang at det viktigste for kvinnene er å fokusere på søstersolidaritet foran sin partilojalitet?

– Jeg kjenner til det som blant annet Berit Ås har jobbet med i Norge, og er helt enig med henne i denne konklusjonen. Det er også slik vi ønsker at Feministisk Initiativ skal være. Vi vil ha kvinner fra alle deler av samfunnet og fra alle partier, fordi den jobben vi er i gang med må skje på alle nivåer i samfunnet. Feminismen skal inn i debatten på alle nivåer og målet er lik fordeling mellom kjønnene.

– Er målet å gjøre initiativet overflødig?

– Ja, det langsiktige målet er at Feministisk Initiativ ikke trengs. Vi skal endre måten samfunnet tenker på i dag. Kvinner skal likestilles menn overalt i samfunnet – både privat og ute på arbeidsmarkedet, i organisasjoner og andre steder. Det skal ikke være slik at menn tilbys bedre vilkår enn kvinner, de skal ha samme tilbud. Kvinners krav og behov skal være like mye verdt som menns. I dag er vi langt unna et slikt samfunn, men vi har startet jobben.

---
DEL

Legg igjen et svar