Skal vi løse klimakrisen, må vi få opp tempoet


KLIMA: Sneglefart i klimainnsatsen vil skade klimaet, menneskene og demokratiet, ifølge Bernd Ulrich.

Eckhoff er fast anmelder for Ny Tid.
Email: ranveig.eckhoff@posteo.net
Publisert: 2020-01-04
       
Alles wird anders. Das Zeitalter der Ökologie
Forfatter: Bernd Ulrich Kiepenheuer ,Witsch Verlag
Forlag: , Tyskland

Vi opplever nå et altomfattende paradigmeskifte – politisk, personlig, økologisk, økonomisk. Hva består disse omventningene i?

I det 20. århundre hadde vi med flere dualismer å gjøre – diktatur versus demokrati, stat versus individ, kapital versus arbeid. Det nåværende århundret vil være preget av motsetningen mellom menneske og natur – som tidligere spilte en heller ubetydelig rolle.

Vår motpart er verken en vi kan diskutere med eller prøve å bekjempe. Naturen slåss ikke, den reagerer. Det 20. århundres verktøykasse duger ikke i kampen for å avverge dagens klimakrise.

«Det er ikke liberalt å tviholde på forurensningsprivilegier. Det er føydalt.»

Dette er et kjernepunkt i Bernd Ulrichs bok Alles wird anders. Das Zeitalter der Ökologie (Alt blir annerledes. Økologiens tidsalder). Sin vane tro – som politisk redaktør i den tyske ukeavisen Die Zeit – går han i rette med en politikk som forfeiler sine mål, og kritikken hans vil friksjonsløst kunne gjelde de fleste vestlige velstandsland. Og det handler om en advarsel: Det hjelper lite å måle det nye problemet etter gamle kriterier. Dette fører til en avledning, da biofysikalske fenomener ikke kan behandles med ideologiske instrumenter. Som Ulrich sier: «Når økologen blir slått, forblir økologien uberørt.»

Situasjonens alvor

En ny og skarpere generasjonskonflikt avtegner seg i denne sammenhengen. Dagens unge er sterkere berørt av den galopperende ødeleggelsen av biosfæren samtidig som de er mindre ansvarlig for den. Og her kvier ikke Ulrich seg for å bli personlig i egen disfavør. «Som så mange i etterkrigstidens babyboom-generasjon gledet streberen i meg seg over økt velstand, over Volvo, dyre dresser, merkevarer – OG over at De grønne hadde framgang. Som journalist burde jeg sett nærmere på fakta, nemlig på tap av habitat og arter og på nettopp CO₂.»

Abonnement kr 195/kvartal

Han tilhører etter egen oppfatning den siste generasjonen som kulturelt og politisk har kunnet slippe unna med bevisst å ignorere situasjonens alvor.

Ikke minst de to siste hete somrene i Europa og de unges protestaksjoner har stukket hull på fortrengningsboblen – i det minste der klimakrisen ikke anses som et trosspørsmål. Klimaforskere har slått fast: «Hvert gram kulldioksid for mye fører om få år til at desto mer må bli spart, koste hva det koste vil.»

Ulrich påpeker noe vi kan kalle en demokratisk hodepine: Tregheten …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?