Bestill vårutgaven her

Skal krigsforbrytelser ignoreres?

John Y. Jones
John Y. Jones
Cand. philol, frilans journalist tilknyttet NY TID
SIVILE / To forskerne rettferdiggjør en blanding av sivile og militære installasjoner, overfor Amnestys Ukrainarapport (2022) som kritiserer bruken av sivile som skjold i Ukraina.

I boka Operation Z tar den sveitsiske offiseren Jaques Baud opp bruken av sivile som skjold i Ukraina. Han støtter seg på en av de minst kontroversielle, men akk så ofte brutte lover om krigsforbrytelser: «Denne taktikken bryter med internasjonale humanitære lover og setter sivile liv i fare siden de gjør sivile installasjoner til militære mål».

I sin Ukraina-rapport 2022 skriver Amnesty International innledningsvis at «[u]krainsk militærtaktikk setter sivile liv i fare.» Rapporten melder om 19 eklatante brudd på folkeretten når offensive militære installasjoner er plassert i nærheten av sivile institusjoner som skoler og sykehus. Amnesty mener at det fantes forsvarlige alternative steder som de militære kunne ha brukt, og at plasseringene i så måte var bevisst: Sivile ble brukt som skjold. Rapporten er ingen samling synsinger eller påstander. Organisasjonen har lagt ned omfattende forskning på stedet i krigsområdene og har hatt som ambisjon å få en slutt på disse krigsforbrytelsene. Skulle Amnesty la være å rapportere om dette?

Bauds funn samstemmer med Amnestys. Han siterer Washington Post, som allerede 28. mars 2022 – i forbindelse med slaget om Mariupol – skriver at «Kyivs defensive taktikk økte faren [for sivile tap]», og fortsetter (Baud s. 190) med at «de ukrainske styrkene kompenserer for sin taktiske underlegenhet med å plassere tropper nær eller i sentrum av sivile mål […]. I Mariupol var det kjent at ukrainerne hindret sivile i å forlate byen via de humane korridorene som russerne opprettet. Men ropene om hjelp fra befolkningen i Donbass ble totalt ignorert av våre medier».

Men ikke helt ignorert. I Norge finner vi et unntak. Undertegnede finner fram notater fra da det endelige, blodige slaget om Mariupol sto. I NRK-nyhetene kl. 13 den 29. april, meldte Morten Jentoft, en språkmektig journalist med 30 års erfaring fra området, at de ukrainske Azov-soldatene aktivt hindret sivile i å dra fra den beleirede byen. «[D]e sivile er en del av et kynisk spill» siden soldatene ville «stå i en svakere posisjon hvis de sivile er borte», fortalte Jentoft. En time senere, i 14-nyhetene, kunne imidlertid en ny stemme, Erlend Kinn, fortelle at statsminister Zelinskyjs kontor «håpet de sivile kunne evakueres» snart. Innslaget om kyniske krigsforbrytelser ble skuffende ikke fulgt opp av NRK – bare erstattet av en optimistisk offisiell melding fra regjeringen.

Forskerne Camilla Guldahl Cooper og Cecilie Hellestveit kritiserer Amnesty-rapporten.

I stedet for å sette søkelyset på denne krigsforbrytelsen, velger NRK å forbigå det i stillhet. Vi får vel aldri vite om 14-sendingen 28. mars var en damage control av Jentofts fortelling om bruk av sivile som skjold. Men Jentoft hadde faktisk meldt fra til lytterne om sitt funn, det skal han ha.

Hva mener norske forskere om Amnestys – og Bauds – alvorlige beskyldninger? I Vårt Land 12. august kritiserer forskerne Camilla Guldahl Cooper og Cecilie Hellestveit Amnesty-rapporten. Cooper er fagansvarlig for krigens folkerett på Forsvarets høgskole og mener rapporten ikke dokumenterer tilstrekkelig om de ukrainske bruddene. Hellestveit er jurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo og forsker på Folkerettsinstituttet. Hun er uenig i måten Amnesty framstiller selve folkeretten på.

Det er med andre ord to tunge navn som målbærer en alvorlig kritikk av Amnesty. Men når Vårt Land oppsummerer, framstår saken som virkelig pikant: «De [to forskerne] trekker begge paralleller til Norge og sier at også vi har valgt å legge militære anlegg i byene – som Akershus festning i Oslo – og dermed setter sivile i fare for angrep. Det kan være helt nødvendig for å forsvare byene, og ikke i strid med folkeretten, mener de.» To sentralt plasserte forskere mener altså at å plassere for eksempel et enormt rakettutskytingsbatteri ved en barnehage i Ukraina, er å sammenlikne med Forsvarets kulturkontor og fire hester i en stall i en 700 år gammel festning «midt i byen». Er denne middelalderfestningen en offensiv militær installasjon som kan sammenlignes med et rakettbatteri som gjør sivile i nærheten til mål for fiendtlig dramatisk og dødelig beskytning? Altså er det ingen grunn til å kritisere Ukraina!

Enda mer overraskende er forskernes rettferdiggjøring av denne blandingen av sivile og militære installasjoner, for, som de sier, dette «kan være helt nødvendig for å forsvare byene». Kontorpersonale, Oslo rådhus, handlende og elever på Ruseløkka skole i indre Oslo kan altså brukes som «helt nødvendige» skjold for å beskytte våre militære? Når ble det de siviles oppgave å forsvare de militære? Hva blir det igjen av krigens lover og intensjonen om å beskytte sivile liv, beskyttelse nettopp mot å bli misbrukt som skjold? Vårt Land gjør aldri noe forsøk på å utfordre gyldigheten i denne påstanden.

Baud (s. 62) gir oss en nøkkel til denne unnfallenheten. Etter Mariupols fall får verden for alvor se hva slags soldater som benyttet de sivile som skjold. CNN melder 30. mars at «a far right battalion has a key role in Ukraine’s resistance. Its neo-nazi history has been exploited by Putin». Utfordringen for CNN var altså at Putin «utnyttet» disse inhumane kreftene, ikke nazi-kreftene i seg selv. Det å av-nazifisere Ukrainas trussel mot befolkningen i Donbass har vært latterliggjort i vestlig presse og debatt siden Putin pekte på dette som ett av målene for militæroperasjonen i februar. Etter dette har vestlige kilder, fortsetter Baud, «forsøkt å nedtone betydningen av nynazistene. Resultatet var en omfattende kampanje for å hvitvaske det militante vest[ukrainske] ytre høyre. Det nådde sitt klimaks mot slutten av mai 2022, etter at Azov-krigerne i Mariupol hadde kapitulert og tatoveringene deres avslørte den sanne naturen til disse kreftene som Kyiv bygger sin makt på».

Se hovedsaken for denne underartikkelen.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

Kapitalismens virkelighed og hinsides

NEOLIBERALISME: Kapitalistisk realisme er en betegnelse for den senkapitalistiske verden, hvor det ikke er muligt at forestille sig en anden og bedre verden – der er, hvad der er. Tog den neoliberale kapital form af en væg-til-væg ideologi, og udgjorde et affektivt regime? Og var ‘historiens afslutning’ ikke andet end et klasseprojekt?

Less is more

BILLEDKUNST: I løpet av en tretti års tid har store museer gått fra å være underfinansierte, søvnige steder til publikums-magneter og økonomisk viktige turistattraksjoner. Vi finner en motvekt i små museer – slike som i dette essayet omtales fra Hellas. Hva du velger å vise frem til andre, betyr mindre enn hvor du velger å gjøre det.

Frykten for verdens undergang

FREMTID: For første gang i sin lange historie står menneskeheten – muligens uunngåelig – overfor en økende og reell risiko for å bli utryddet på grunn av Homo sapiens’ hensynsløse aktiviteter. Effektene av grådighet, vold, uvitenhet, fanatisme, politisk kortsynthet, overbefolkning og overutnyttelse av alle tilgjengelige ressurser er forutsetningene for en ventet katastrofe.

Samfunnet på randen av et nervøst sammenbrudd

VELSTAND: Finnes det i det hele tatt en vei tilbake til samfunnet vårt slik det var før? Ifølge Stephan Lessenich er kapitalismen og velstanden i Vesten et resultat av utnyttelsen av koloniserte folk. Men ifølge ham ville det å avskaffe kapitalismen samtidig være å avskaffe demokratiet vårt.

Der 97 prosent av befolkningen lever på sultegrensen

AFGHANISTAN: Zarifa Ghafari står på BBCs liste over verdens 100 mest innflytelsesrike kvinner. Denne afghanske borgermesteren vet godt at hun er et symbol – men kanskje mest av alt en attraksjon.

Ny europeisk sikkerhetsarkitektur

UKRAINA/RUSSLAND: Forfatterne av denne boken mener de europeiske landene bør løsne på båndene til USA for å oppnå konstruktive resultater i det som kan betraktes som et europeisk sikkerhetsproblem. To parter kan bare oppnå sikkerhet sammen med den andre parten – ikke på bekostning av den.

Karikaturen og satirens rolle i informasjonskrig

VISUELT: Grafisk satire har blitt et våpen. Den første ‘karikaturkrigen’ oppsto mellom protestanter og katolikker. Karikatur dreier seg om – også iUkraina og Russland – å øke moralen i egne rekker ved å latterliggjøre fienden med alle mulige midler og stereotypier – og hylle sin egen side.

Denne lange avskjeden med foreldrene

PENSJONISTER: Vi blir flere eldre, og færre til å ta vare på dem. I Norge er det nå over én million alderspensjonister. Og hva når omsorgsrollene snus?

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.