Sjokk, sorg og sinne

Onsdag denne uken vedtok NATOs råd å vekke til live den 52 år gamle paragraf 5 i Atlanterhavspakten. Med vedtaket fulgte en erklæring som avsluttes med følgende advarende ord: «Vårt budskap til USAs folk er at vi er med dere. Vårt budskap til de som begikk disse ubeskrivelige forbrytelsene er like klart. Dere kommer ikke […]

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Onsdag denne uken vedtok NATOs råd å vekke til live den 52 år gamle paragraf 5 i Atlanterhavspakten. Med vedtaket fulgte en erklæring som avsluttes med følgende advarende ord: «Vårt budskap til USAs folk er at vi er med dere. Vårt budskap til de som begikk disse ubeskrivelige forbrytelsene er like klart. Dere kommer ikke unna med det».

I farvannet mellom USA og Norge hersker det offisielt en stor uenighet om hva konsekvensene av en slik støtteerklæring innebærer. USAs president George W. Bush mener terroraksjonene i New York og Washington var krigserklæringer. Den norske utenriksministeren Thorbjørn Jagland sier han «kvier seg» for å bruke ordet krig. Likevel valgte den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget torsdag å slutte seg helhjertet til USAs og NATOs linje. SV-leder Kristin Halvorsen mener det ikke ble gitt noen blankofullmakt til USA på møtet, men det er likevel vanskelig å se at en slik historisk støtteerklæring er noe man trekker tilbake dersom det viser seg at gjengjeldelses-metodene ble annerledes enn man først trodde.

Var katastrofene i USA en terroraksjon dreier det seg om kriminelle mennesker som må bli stilt for retten. Var det en krigserklæring er det helt andre regler som gjelder, og det er naturligvis både Thorbjørn Jagland og Kristin Halvorsen klar over. Derfor er det stor grunn til å mane til forsiktighet og besinnelse. Forbryterne er ennå ikke identifisert, og det er uklart hva slags forhold disse forbryterne har til regjeringsledere og dere stater. Om NATO vil i krig, må de finne seg noen fiender først. Det kan virke vanskelig.

Imens meldte BBC torsdag at amerikanere spredt over hele landet, har begynt å kaste stein, komme med dødstrusler, trakassere, ramponere og banke opp mennesker med arabisk utseende. Sjokk og sorg er i ferd med å forvandle seg til sinne. Den amerikanske presidenten har også flere ganger framstått som en svært såret og bitter mann på TV.

USAs reaksjon overfor terroristene bør være basert på klokskap, ikke hevngjerrighet og hastverk. NATOs vedtak var derfor forhastet, noe også de runde formuleringene i erklæringen bærer preg av. Ingen har erklært krig mot USA og USA har foreløpig ingen å erklære krig tilbake mot.

---
DEL

Legg igjen et svar