AFP PHOTO / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Sjelefrender eller erkefiender?


Det er tvilsomt om Trumps presidentskap er basert på Ayn Rands filosofi.

Martinsen er leder for Det Liberale Folkeparti.
Email: vegma@getmail.no
Publisert: 2017-12-01

Under Obama ble skattebyrden økt, reguleringene intensivert, statens låneopptak/gjeld doblet, offentlige tilbud styrket, og byråkratiet este ut. Denne politikken hadde stor støtte fra hele makteliten: akademia, presse, byråkrati, filmindustri med flere.

Obama var ikke nådig i sin karakteristikk av meningsmotstandere: «They get bitter, they cling to guns or religion or antipathy to people who aren’t like them or anti-immigrant sentiment or anti-trade sentiment as a way to explain their frustrations», noe som lignet Hillary Clintons utsagn om at halvparten av Trump-tilhengerne var «the basket of deplorables […] racist, sexist, homophobic, xenophobic, islamaphobic.»

Mange husket en 50 år gammel bok som hadde forutsagt en slik utvikling: Ayn Rands Atlas Shrugged  (1957). Salget av Atlas økte sterkt etter 2009, og som man kunne forvente kom det også et folkelig opprør mot Obama. Som president valgte USA i 2016 den komplette outsider – en vulgær, rik forretningsmann og tv-stjerne uten politisk erfaring (og tidligere demokrat og Clinton-venn): Donald Trump.

Rand hyllet entreprenører og kapitalister, og hadde ikke mye godt å si om makteliten. Er det blitt slik at Rands idealer har begynt å prege USA? Mange påstår dette, blant annet Cineaste Magazines filmanmeldelse av Fountainhead fra 1949 (publisert i norsk oversettelse i Ny Tids novembernummer), som hevdet at Rands «ekstremindividualistiske utopi for lengst er blitt en realitet i USA». Enkelte toppolitikere liker Rands romaner, men er plasseringen av Trump i presidentembetet et tegn på at Rands filosofi har fått gjennomslag?

Rand beundret entreprenører: De skaper produkter, optimaliserer tilbud og tilbyr ting som publikum kjøper fordi de gjør deres liv bedre. De anser konkurranse som et gode som motiverer til forbedringer. Entreprenørene skaper fordi de er kreative. Steve Jobs er et eksempel: iPhone, iPad og iTunes finnes i utallige hjem. Jobs revolusjonerte flere industrier: filmindustrien (Pixar), musikkindustrien og dataindustrien. Jobs’ motiv var å skape gode produkter, ikke å tjene penger.

Abonnement kr 195 kvartal

Atlas finner man også forretningsfolk som Rand ikke beundrer: Disse ber staten om støtte og beskyttelse mot konkurranse, søker særfordeler, kjøper politikere og får skreddersydde …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?