AFP PHOTO / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Sjelefrender eller erkefiender?

Det er tvilsomt om Trumps presidentskap er basert på Ayn Rands filosofi.

Vegardmartinsen
Martinsen er leder for Det Liberale Folkeparti.
Email: vegma@getmail.no
Publisert: 01.12.2017

Under Obama ble skattebyrden økt, reguleringene intensivert, statens låneopptak/gjeld doblet, offentlige tilbud styrket, og byråkratiet este ut. Denne politikken hadde stor støtte fra hele makteliten: akademia, presse, byråkrati, filmindustri med flere.

Obama var ikke nådig i sin karakteristikk av meningsmotstandere: «They get bitter, they cling to guns or religion or antipathy to people who aren’t like them or anti-immigrant sentiment or anti-trade sentiment as a way to explain their frustrations», noe som lignet Hillary Clintons utsagn om at halvparten av Trump-tilhengerne var «the basket of deplorables […] racist, sexist, homophobic, xenophobic, islamaphobic.»

Mange husket en 50 år gammel bok som hadde forutsagt en slik utvikling: Ayn Rands Atlas Shrugged  (1957). Salget av Atlas økte sterkt etter 2009, og som man kunne forvente kom det også et folkelig opprør mot Obama. Som president valgte USA i 2016 den komplette outsider – en vulgær, rik forretningsmann og tv-stjerne uten politisk erfaring (og tidligere demokrat og Clinton-venn): Donald Trump.

Rand hyllet entreprenører og kapitalister, og hadde ikke mye godt å si om makteliten. Er det blitt slik at Rands idealer har begynt å prege USA? Mange påstår dette, blant annet Cineaste Magazines filmanmeldelse av Fountainhead fra 1949 (publisert i norsk oversettelse i Ny Tids novembernummer), som hevdet at Rands «ekstremindividualistiske utopi for lengst er blitt en realitet i USA». Enkelte toppolitikere liker Rands romaner, men er plasseringen av Trump i presidentembetet et tegn på at Rands filosofi har fått gjennomslag?


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer