FOTO: SCOTT OLSON_GETT_IMAGES_AFP

Sioux-seier med bismak 


Utbyggerne maktet ikke å stoppe Lakota-indianernes utrettelige kamp mot oljerørledningen «The Black Snake». Hva skjer etter at Donald Trump innsettes denne måneden?

Kohler er fast anmelder for Ny Tid.
Email: hansgkkohler@web.de
Publisert: 2017-01-12

Den 4. desember stoppet Obama-administrasjonen utbyggingen av Dakota Access Pipeline som skal pumpe fracking-olje fra Nord-Dakota til staten Illinois. Oljeselskapet Energy Transfer Partners og dets texanske sjef Kelcy Warren maktet ikke å stoppe Lakota-indianernes kamp mot oljerørledningen «The Black Snake». Army Corps of Engineers gir ikke selskapet tillatelse til å legge oljerør under Lakota-stammens eneste drikkevannskilde. Missouri-elven er vannreservoar for indianerreservatet og 18 millioner amerikanere nedover Missouri-Mississippi-elven. Den åtte måneder lange motstandskampen lykkes – foreløpig.

Hellige gravsteder og gammelt indiansk kulturlandskap har blitt ødelagt av oljeselskapets gravemaskiner, forteller LaDonna Brave Bull Allard. Utbyggingsstansen er en begrenset seier i en krig som har vart i 300 år. I striden om land og rettigheter har urfolket hittil alltid tapt. For første gang i historien har over 300 stammer fra hele Amerika stått samlet. Medieoppmerksomheten førte til et oppsiktsvekkende resultat. Det har kostet. Samtidig vil triumfen kun være en begynnelse på medbestemmelsesretten urfolket kjemper for. Minoritetenes motstander Donald Trump innsettes som president i 2017. Milliardæren har investert millioner av dollar i rørledningen, og uttaler at han vil fremme ferdigstillelsen av det 3,8 milliarder dollar dyre og 1900 kilometer lange prosjektet med det samme han har kommet til makten.

Ifølge EcoWatch har det i 2016 vært 220 oljerørlekkasjer i USA. Siden 2006 har 3032 rørlekkasjer blitt registrert. Lakota-folket er redde for at drikkevannet skal forurenses. Siste lekkasje skjedde i Belle Fourche Pipeline i Billings County, 241 kilometer fra Standing Rock-leiren. 4200 fat olje lekket ut i naturen. DNB står for ti prosent av prosjektfinanseringen med en ramme på 30 milliarder kroner gjennom lån til Energy Transfer Partners, ifølge Aftenposten.

Utbyggingsstansen er en begrenset seier i en krig som har vart i 300 år.

Lovløshet i Nord-Dakota. Den siste måneden har delstatspolitiet brukt alle midler for å stanse vannbeskytterne på landområdet som i dag «tilhører» Army Corps of Engineers (Hærens Ingeniørkorps), men som ifølge avtaler USA-regjeringen har inngått med Lakota-stammen, eies av Sioux-indianerne, jamfør Fort Laramie-avtalen fra 1851. Dette er fakta som mediene av ukjent årsak unngår å rapportere. Laramie-avtalen dokumenteres i boken The Earth …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal