Siktet for spionasje

Michel Kichka (Israel)-libertà espressione in croce
SVERIGE / De skyldige i spionsaken ble ikke tatt. Journalistene risikerte opptil seks års fengsel.

Arrestasjonen av de fem medarbeiderne i Folket i Bild (FiB)/Kulturfront har sin klare parallell i Norge – om enn i noe mindre omfang. I slutten av november skal Narve Trædal stilles for retten for å ha offentliggjort telex-meldinger som viser at norske militærøvelser er rettet mot navngitte radikale politiske grupperinger og fagforeninger. De virkelige kriminelle – de som regisserer slike øvelser går imidlertid fri.

Så også i Sverige. De som står bak Informationsbyrån (IB) – de menn som i sikkerhetstjenestens navn har gjort forbryterske handlinger mot det svenske folk og utenlandske nasjoner går fri. De som har avslørt slike handlinger arresteres og trues med seks års fengsel.

Norske militærøvelser er rettet mot navngitte radikale politiske grupperinger og fagforeninger.

Det var sist mandag at de fem medarbeiderne i FiB/Kulturfront samtidig ble arrestert. Blant dem journalistene Peter Bratt og Jan Guillou samt den tidligere IB-agenten Håkan Isacson. Arkiv, papirer, bilder og annet materiell ble konfiskert av riksadvokatens utsendte menn.

Innbruddene

Riksadvokat Carl Axel Robert – som startet aksjonen – er identisk med den person som i over ett halvt år har «gransket» beskyldningene mot IB. Tolv punkter har stått på hans «undersøkelsesliste» – og sist fredag kunngjorde han med brask og bram at IB ikke hadde gjort noe som helst galt. I stedet gir renvaskeren beskjed om at FIB/Kulturfronts medarbeidere skulle arresteres. Her var forbryterne! Her var mennene som var en trussel mot Sveriges sikkerhet!

Den svenske staten har gjennom IB vært med på å bygge opp et spionasjenett innen det svenske næringslivet.

Orientering har tidligere omtalt [se forrige side] det svenske tidsskriftets avsløringer av IBs ulike virksomheter. Da Guillou/Bratt for ca. et halvt år siden startet sine avsløringer hadde svært få i det hele tatt hørt om IB. Men ettersom stadig nye opplysninger ble lagt på bordet, måtte «ansvarlige» svenske politikere og IB-agenter komme med sine innrømmelser.

Og det var i sannhet oppsiktsvekkende opplysninger som kom frem. Den svenske stat hadde behov for å bli renvasket – og ga den svenske riksadvokaten beskjed om å «undersøke» 12 punkter som var blitt tatt opp i FIB/Kulturfront. Her er de viktigste:

  1. IB-agenters innbrudd i FNL-gruppenes kontorer i Stockholm.
  2. IB-innbrudd i SDS» lokaler i Gøteborg.
  3. IB-innbrudd i KFMLs lokaler i Gøteborg.
  4. Innbrudd hos kvinne E.
  5. Innbrudd hos en jordansk statsborger.
  6. Innbrudd hos to arabiske statsborgere.
  7. Innbrudd i den egyptiske ambassaden.
  8. Innbrudd i Iraks og Algeries ambassader.
  9. CIAs landgangsøvelse på finsk kyst – hvor IB hadde deltatt i forberedelsene.
Jan Guillou – Nøkkelperson Bakopprullingen Av Svensk Spionasje Ute Og Hjemme

I tillegg til dette har FIB/Kulturfront bl.a. avslørt at den svenske staten gjennom IB har vært med på å bygge opp et spionasjenett innen det svenske næringslivet.

Sist fredag kom altså svaret fra den svenske riksadvokaten: Informations-byrån har ikke gjort noe som helst galt. Forbryterne er isteden de fem medarbeiderne som har deltatt i avsløringene av IBs «rene og uskyldsfrie» aktiviteter.

De er siktet for spionasje og kan få opptil seks års fengsel.

Det er skremmende og avslørende at fengsling og razziaer – dvs. rene Watergate-metoder – er Sveriges svar på en debatt om den svenske overvåkingstjenestens metoder og virksomhet.

Abonnement kr 195 kvartal