Sikrere betaling gjennom blockchain

Det svenske startup-selskapet Cinezen Blockchained Entertainment baner vei for de første verdensomspennende avtalene for Video on Demand (VOD)-tjenester, som tar i bruk blockchainteknologi for å sikre og forenkle betalinger basert på kryptovaluta.

Holdsworth er forfatter, journalist og filmskaper.
Email: holdsworth.nick@gmail.com
Publisert: 02.08.2018

Cinezen Blockchained Entertainment hevder deres komplekse matematiske algoritmer skaper et system som ikke kan korrumperes. 

Avtalene ble signert under filmfestivalen i Berlins European Film Market (EFM) og skiller seg fra tradisjonelle VOD-tjenester. Cinezens system går utenom royaltyutbetalinger og fakturering ved at hver innholdsleverandør inngår i et blockchainnettverk med umiddelbar tilgang til sikre transaksjonsdata. Selskapene som har sikret seg tilgang til Cinezens BVOD-tjeneste inkluderer LA-baserte Flexymovies, Danmarks Level K og Moskvas Antipode Sales. De har også fått med seg Film-expert Group, Celluloid Dreams og Rewind fra Italia, Go2Films (Israel), LOCO Films (Frankrike), TriCoast Films (USA) samt mange flere distributører fra England, USA, Japan og Skandinavia. Ifølge Cinezen står andre avtaler for tur etter at BVOD-tjenesten deres vekket betydelig interesse under EFM. 

Basert på kryptovalutaer

Klebanov

Blockchainteknologi – som mange assosierer med kryptovalutaer som Bitcoin – brukes i Cinezens system for å håndtere en av de vanskeligste og mest vedvarende problemene filmindustrien står overfor, nemlig mangel på tillit og åpenhet. Cinezen tar i bruk en såkalt «tillitsløs» modell. Denne ser bort fra behovet for tillit mellom partene, ettersom alle dataene innen blockchain er både gjennomsiktige og verifiserbare. Dessuten blir hver eneste transaksjon lagret i en offentlig regnskapsbok. 

Systemet går utenom den tradisjonelle metoden for royaltyutbetalinger og fakturering, hvilket foruten å spare både tid og penger også garanterer at leverandørene mottar det de har krav på via sikre transaksjonsdata.  

Sam Klebanov, den Gøteborg-baserte og russiskfødte distributøren, produsenten, administrative direktøren og medgrunnleggeren av Cinezen Blockchained Entertainment, sier at utbetalinger i det nye systemet vil gå direkte fra sluttbrukeren til rettighetshaveren i en omsettelig kryptovaluta via et desentralisert system. 

Abonnement halvår kr 450

En testversjon ble lansert i mars og skal baseres på ethereum, en av de mest populære kryptovalutaene etter bitcoin. For øyeblikket er den verdsatt til rundt 700 millioner dollar. 

Den ferdige versjonen – som skal slippes på markedet mot slutten av året – vil bruke en omsettelig kryptomynt basert på ethereum og ha en fastsatt grense for det totale antallet mynter i omløp. 

Prisene fastsatt i dollar

Klebanov forteller at en Alpha-versjon av tradingplattformen vil bli lansert for offentlig testing før filmfestivalen i Cannes. Dette imøtekommer bekymringen rundt volatiliteten i kryptovalutaenes verdi ved at lisensprisene for VOD vil bli fastsatt i dollar før vekslingen til kryptomynt foretas.  

«Verdien av ethereum eller kryptomynten vi eventuelt fastsetter for systemet, kan gå opp eller ned – men prisene vil bli fastsatt i dollar.»

Sivilsamfunnet må sette fokus på behovet for en ny verdensorden med bærekraft og rettferdighet.

For de som er bekymret for kryptovalutaenes verdisvingninger, påpeker Klebanov at vekslingskostnadene er ubetydelige og at brukerne av BVOD-tjenester simpelthen kan veksle kryptomyntene til dollar når de selv måtte ønske det.  

«Vi ønsker å skape et miljø, et økosystem, hvor hver film kan bli globalt tilgjengelig for et verdensomspennende publikum; for øyeblikket er de kun tilgjengelige gjennom lokale distributører.»

«Dette er spesielt bra for dokumentarer – lokale distributører er ofte redde for å investere i dem siden de ikke vet om de vil få tilbake pengene sine. Vi sier til rettighetshaverne: Prøv så godt dere kan å få tak i distributører, men tilgjengeligheten må forbli åpen. Distributørene er viktige fordi de tilbyr minimumsgarantier, men det er også viktig å bygge et system som er ‘tillitløst’, der alt er gjennomsiktig og verifiserbart.» 

100 titler klarlagt for lisens

Cinizens nye system vil tilby brukerne digitale utstillingsvinduer som gir rettighetshaverne full kontroll over innholdet de tilbyr og selger. Systemet vil inngå avtaler for å dele omsetningen med lisenseierne – som skal føre til en rettferdig deling av inntektene og til at penger kan settes av til å drive og forberede nettsiden.  

«Vi ønsker at våre ‘butikkeiere’ skal skape et miljø hvor folk kan komme og se hva som er nytt, hva de anbefaler. Dette bringer tilbake en menneskelig dimensjon til distribusjonen, slik at folk kan følge dem de respekter,» sier Klebanov, før han tilføyer at «for eksempel Modern Times Review kan presentere sitt eget utvalg av dokumentarer via sin egen merkevarebutikk. Hver butikk vil få friheten til å presentere filmer slik den selv ønsker.»

Over 100 titler har allerede blitt klarert for lisensiering via Cinezens plattform, basert på avtaler trukket opp av den LA-baserte advokaten Harris Tulchin like før Berlinalen åpnet i år. 

Se også Velkommen til fremtiden.Blockchain
er et sikkert, datastyrt system for lagring av lenkede, beskyttede data. En blockchain – slik som navnet tilsier – lagrer informasjon i en kjede av transaksjoner og kontoer. Informasjonen blir effektivt beskyttet gjennom et kryptert avtrykk i hvert ledd. Det er – enkelt sagt – en uhyre sikker metode som er designet for å beskytte informasjonen i en transaksjonsrekke, og som garanterer at regnskapshistorien blir både sikker og verifiserbar. Som en «åpent distribuert regnskapsbok» kan den når som helst konsulteres når partene i en transaksjon ønsker å sjekke og verifisere informasjon i en inngått betalings-
transaksjon.    

BVOD – Blockchain Video on Demand beskriver den sikre, datastyrte metoden som benyttes for den elektroniske lagringen av betalinger og kvitteringer for VOD-transaksjoner. VOD-tjenester tilbyr brukerne billige nedlastninger av videoer eller filmer (slik som for eksempel Netflix) via deres personlige PC eller mobile nettutstyr. Brukerne betaler en individuell sum for å se videomaterialet, hvorpå transaksjonen lagres via blockchainsystemet. Blockchainsystemet fordeler deretter summen mellom filmens rettighetshavere, leverandøren av plattformen og andre interessenter, og tilbyr en sikker og tidsstemplet historikk for transak-
sjonen. 

Kryptovalutaer er digitale valutaer som skapes uavhengig av sentralbanker gjennom bruken av sikker krypteringsteknologi, og som likner den som tas i bruk i en blockchain. Antallet valutaenheter som genereres blir nøye regulert, og valutaenhetene kan siden følges ved hjelp av sikker datateknologi. Siden antallet valutaenheter er endelig og sikret mot manipulering utenfra, kan kryptovalutaenes kurs i forhold til andre valutaer – som amerikanske dollar eller norske kroner – fluktuere sterkt. Dette ble nylig illustrert da kursen på den mest kjente kryptovalutaen, Bitcoin, falt kraftig i våres, men er fremdeles sju ganger over hva den var verdt for et år siden., med en verdi på over 50 000 kroner per stykk.

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.