Sikkerhetspolitiske veivalg

Ny viktig antologi om underkommuniserte synspunkter. Boken kunne med hell viet mer plass til et fortiet tema i den norske sikkerhetspolitiske debatten.

Ny Tid

Denne måneden utkom et viktig bidrag til norsk sikkerhetspolitisk debatt. I boken Sikkerhetspolitiske veivalg – skjebnefellesskap med USA og NATO? har Aslak Storaker og Progressivt Forlag samlet en rekke kritiske blikk på den norske konsensus. Av de fjorten bidragsyterne i boken er sju velkjente røster fra fredsbevegelsen. I tillegg inneholder boken bidrag fra det fagmilitære, akademia og fagbevegelsen. Alle skribentene målbærer underkommuniserte synspunkter på avgjørende veivalg i norsk sikkerhetspolitikk. Bidragene er frittenkende, og analysene er alternative til de som debatteres i Stortinget. Utgivelsen oppleves dermed som et friskt og nødvendig pust inn i det evig konsensussøkende sikkerhetspolitiske ordskiftet.

Hjørnestein. Som bokens undertittel påpeker, er det de norske veivalgene opp mot USA og NATO som står i sentrum. Det skulle da også bare mangle. Man kommer ikke unna NATO i norsk sikkerhetspolitisk diskurs. Både regjeringen og et enstemmig storting understreker dette jevnlig. I årets forsvarsbudsjett heter det eksempelvis at «NATO forblir hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk». Det er dessverre mange år siden noen på Stortinget la inn merknader imot nettopp denne formuleringen.

Når det å holde seg inne med USA blir et hovedmål i sikkerhetspolitikken, blir også blidgjøring av vår nærmeste allierte med militære virkemidler en indikator for om vår krigspolitikk er vellykket. Godal-utvalgets NOU 2016:8, som ble lansert sist uke, belyser dette. Ønsket om å være militært relevant for vår storebror i vest var Norges hoveddrivkraft inn i Afghanistankrigen. Når Godal-utvalget nå oppsummerer hva som var vellykket med den norske krigsinnsatsen, er det også norsk alliansepolitikk som fremheves. Det meste som hadde med andre ting enn å blidgjøre USA og NATO å gjøre, mislyktes vi tross alt med i denne krigen. Tilsvarende kan heller ikke norsk krigspolitikk i Libya, Irak og Syria forklares uavhengig av vårt forhold til USA og NATO.

Vi må snakke om EU. De vedtakene som avgjør norsk krigspolitikk, fattes sjeldent bare i Oslo. Som Johan Galtung påpeker må man ofte til Washington og Brussel for å få øye på den egentlige norske sikkerhetspolitikken. Her ligger også en utfordring for denne antologien: Norske sikkerhetspolitiske veivalg defineres ikke bare fra Washington. Analysen av norsk sikkerhetspolitikk bør også ta for seg norsk sikkerhetspolitikk innenfor rammene av EU. Norge samarbeider militærpolitisk tett med EU, og selv om EU er på defensiven om dagen, utvikler unionen ny offensiv militærpolitikk med stormfart. Norge har det siste tiåret bidratt militært til EUs kampgrupper, militærindustrielt og politisk til EUs forsvarsbyrå, og er svært tett påkoblet EUs våpeneksportpolitikk. Denne virkeligheten beskrives dessverre ikke i Sikkerhetspolitiske veivalg. Det er veldig synd. Selv om Jacob Børresen har rett i sin påpekning om at EU ikke kan tilby Norge samme grad av militær støtte som en allianse med USA, fortjener også norsk militærpolitisk samarbeid innen EU-rammen sin plass i den sikkerhetspolitiske analysen.

Samtidig som EU videreutvikles militært, har unionen også et betydelig sivilt engasjement for krisehåndtering. Under EU-toppmøtet 28.–29. juni fremlegges en ny forsvarsstrategi for EU, med globalt tilsnitt. Her er også utviklingen av sivile kapasiteter i sikkerhetspolitikken av relevans for Norge. Da EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini nylig gjestet Oslo, fremholdt vår egen utenriksminister at EU er «det mest unike fredsprosjektet i vår tid». Dette er dessverre en høyst diskutabel påstand, som få nordmenn synes å debattere akkurat nå.

Norske sikkerhetspolitiske veivalg defineres ikke bare fra Washington.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

2 kommentarer

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.