Johan Galtung: Sikkerhet gir ikke fred – fred gir sikkerhet

Ny Tid har besøkt fredsforskningens grunnlegger Johan Galtung i hans hjem i Spania. Nå er han 87 – og stadig i full vigør.

John Y. Jones
Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).
Email: jones@networkers.org
Publisert: 10.11.2017

Øverst i den lille byen ser man oppover mot markerte fjell i skumringen. Det minner om Rondane sett fra Furusjøen. Men det er langt til det kjølige høst-Norge. Vi er på Spanias solkyst, i l’Alfaz Del Pi, hos fredsforsker Johan Galtung. Har han rømt Norge bare for å søke tilflukt i noe som likner? «Jo, det likner Rondane», må Galtung innrømme. «Er det ikke herlig her?» Han står opp ved sekstiden. Han har et ryddig skrivebord hver morgen, men får det spennende uryddig om kvelden. Tar sitt ettermiddagsbad. Til sengs klokken ti.

«En dag i 1977 forlot jeg Norge», sier Galtung. «Jeg satte meg i folkevognbussen vår, med min kjære japanske hustru, våre to barn – gutt på 7 og en nyfødt jente – pluss min svigermor, som skulle bli 100 år på en måned nær, samt min eldre sønn Harald. Dette var i sannhet en Folkevogn! Og jeg husker at jeg følte en enorm lettelse da vi passerte grensen til Sverige. Lettelse over å forlate et Norge som jeg mente hadde gjort seg fullstendig avhengig av USA. Noe som selvsagt gav meg merkelappen ‘anti-amerikansk’.»

Mr. Peace himself. På et besøk ved Københavns universitet ett år tilbake fikk Ny Tid overvære en interessant forelesning av tidligere leder for norske PRIO, Stein Tønnesson. Temaet var spenningene i Kinahavet, og Tønnesson ble introdusert som en av verdens fremste kjennere på feltet. Dekanen som introduserte minnet om at FRED var hovedtema ved universitetet disse dagene. «Og», sa han triumferende, «neste uke kommer selveste grunnleggeren av fredsforskningen, Mr. Peace himself, Johan Galtung!»

For snart 60 år siden grunnla Galtung The Peace Research Institute in Oslo (PRIO). Han ledet institusjonen i 10 år og satte den på fredens verdenskart. Siden fortsatte han som professor ved Universitetet i Oslo i flere år, før han la kursen utenlands. Fra hele verden har han mottatt æresprofessorater og æresdoktorater. Men diplomene henger bortgjemt i en trang korridor Ny Tid knapt slipper inn i. Der henger også Erik Byes minnepris for 2011. Han er tydelig stolt av den – eller kanskje mer takknemlig? Den gis til en som «over en periode har fremvist et uredd og brennende engasjement (…) og mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for fred, rettferdighet og menneskeverd.».

«I dag får jeg forespørsler fra alle verdens land om å megle, holde foredrag eller samtale», sier Galtung. «Unntagen fra myndighetene i Norge og USA», legger han til. Han har innehatt professorater i begge land, og vender stadig tilbake for å møte studenter, elever og aktivister.

Vi ser på Galtungs hjemmesider (Transcend.org) at han holder frem Harold Pinters nobelpristale fra 2005, der nettopp den stadige søken etter sannhet er dramatikeren og forfatteren Pinters lodd. Borgeren Pinter derimot, må alltid handle etter den innsikt han har om hva som er rettferdig og hva som er urett. Det er mye Pinter i Galtung – den drepende imperialismekritikken inkludert. Sentralt for dem begge er at søken og innsikt må føre til handling.

Ikke antisemitt – tvert imot. Midtøsten og jødenes og palestinernes forhold interesserer ham voldsomt. Han kaller det for øvrig «Vest-Asia». Det Nære Østen (Balkanstatene), Midtøsten og Det fjerne Østen er britiske begreper, og Galtung ser ingen grunn til at han skal dele det britiske perspektivet på verden.

Fred får man ved å trekke inn alle landene i området.

Galtung har hatt et utall forelesninger, oppdrag og meglinger i Israel og Vest-Asia. «Jeg kritiserte også en del av Israels politikk – og fikk umiddelbart stemplet ‘antisemitt’.» Dette til tross for at han mer enn en gang har stått mot skarpskodde muslimske lærde og forsvart Israels rett til å eksistere innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

Etter foredraget Ti teser om 22. juli på Universitet i Oslo september 2011, stormet det rundt Galtung i norske medier. «Jeg ble kalt antisemittisk også fordi jeg hadde sagt at hvis du møter fordommer, så må du sørge for å kjenne til disse fordommene. Hvis for eksempel fordommen er uttrykt i noe som kalles for Protokollene, må du selvsagt lese disse. Hvis du vil bekjempe fordommer må du kjenne dem. Det er jo elementært for enhver som vil kalle seg intellektuell», forklarer Galtung.

Religioner kommer den nå tilårskomne fredsforskeren imidlertid ikke utenom, og religionene henger sammen i Vest-Asia. «De samme forbilder og profeter går igjen i de rådende religioner, og det burde være grunnlag for fantastisk samarbeid», mener han. Kristus eller Isa går igjen i Kristendommen og Islam, Moses eller Musa i Jødedom og Islam. Det ligger et stort potensial til fredelig samkvem her, ifølge Galtung.

https://vimeo.com/242312590

(Videointervju om strukturell vold, Israel, Folke Bernadottte og antisemitisme.)

– Hvis du går til vår rike jødiske samtidslitteratur og forfattere som Malamud og Singer, ser vi begrepet the jew as mensch eller jødene som det typiske mennesket. Ikke privilegert eller offer, men ganske enkelt et ekte menneske. 

«Presis. Det er et utall måter å være jøde på. Et utall profeter, rabbier, skoleretninger. Én sier noe, og en annen river det i filler og lanserer en annen forståelse.» Nettopp derfor fascineres Galtung av jødedommen. «Jødedommens styrke ligger i den plassen den gir til dialogen. Til samtalen. Sannheten jages alltid fremover av de mange skolerte og dyktige rabbinere og lærere», hevder Galtung, og fortsetter: «Det er ikke bare lov, men nødvendig å være uenig, tolke, dreie på påstander, ståsteder, tradisjoner og fakta for stadig å komme videre. Det er det verdifulle hvorfor som barn bringer naturlig med seg inn i sin verden – jeg har fire og vet hva jeg snakker om. Den sanne intellektuelle spør seg om det samme hvorfor. Dette har sine røtter i jødisk tradisjon.»


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer