Si F-ordet, Børge Brende!

Børge Brende tør ikke lytte til folkets ønske om forbud mot atomvåpen.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 30.01.2015

Selvutslettelse. Forrige uke kom meldingen om at Dommedagsklokka var blitt stilt to minutter, og vi er nå bare tre minutter fra midnatt og menneskehetens selvutslettelse. Dommedagsklokka ble opprettet av The Bulletin of Atomic Scientists (BAS) i 1947 for å illustrere hvor nære menneskeheten til enhver tid er selvutslettelse. Og med den siste justeringen, i forrige uke, viser klokka at vi er nærmere selvutslettelse enn vi har vært på over 30 år, da faren for atomkrig var overhengende. Sist gang viserne på klokka ble flyttet nærmere midnatt var i 2012, og også da var vår manglende evne til å kvitte oss med verdens atomvåpen en viktig årsak.

Det er ikke tilfeldig at atomvåpen har vært en viktig del av trusselvurderingen hver gang viseren på Dommedagsklokka har blitt flyttet nærmere verdens undergang. Atomvåpen er verdens farligste våpen. I dag har vi 16 000 av dem i verden og hvis bare ett av disse detonerer vil katastrofen være et faktum. Hele byer vil jevnes med jorden. De aller fleste menneskene i bombens nedslagsfelt vil dø, og de overlevende vil være overlatt til seg selv i dagevis før helsepersonell får tilgang til området. I 1945 døde hundretusenvis etter de to atombombene over Hiroshima og Nagasaki. Med dagens atomvåpen, som er flere hundre ganger større enn den gangen, snakker vi om millioner døde.

Risiko. I løpet av de siste årene har vi fått tilgang til ny informasjon om sikkerheten rundt atomvåpen. Eller snarere, mangelen på sikkerhet. Vi har vært skremmende nær en atomvåpendetonasjon flere ganger. Ulykker, dårlig kommunikasjon, misforståelser, feilvurderinger, menneskelig svikt, feil i datasystemer og mekaniske feil har preget håndteringen av de farligste våpnene i verden. Fly med armerte atomvåpen har krasjet, styrtet og brent. Atomvåpen-missiler har eksplodert. Atombomber har blitt sluppet fra fly ved feiltakelse. Minst 11 atomvåpen har man rett og slett klart å miste. Ett av disse ligger i isen på Grønland, noen ruster på havets bunn, men de fleste av dem er bare borte. Det har også kommet frem at sikkerhet og kontroll ved amerikanske atomvåpenanlegg har vært slapp. Senest i fjor kom nyheten om at en rekke personer med ansvar for sikkerheten rundt amerikanske atomvåpen fikk sparken for å sovne på jobb med døra åpen. Hvordan det står til i de andre atomvåpenstatene kan vi bare spekulere i, men det er ingen grunn til å anta at det er særlig bedre.

Ethvert atomvåpen som finnes er en trussel mot menneskers sikkerhet. Så lenge det finnes atomvåpen, vil det være en risiko for at de detoneres – enten ved en feiltakelse, ved en ulykke eller med vilje. Og det er ikke bare vi aktivister som mener dette, også mange høyt rangerte militære representanter har gått ut og snakket om farene. I Los Angeles sitter det en pensjonert generalmajor som heter George Butler og var fra 1991 øverste sjef for USAs strategiske luftforsvar. Han ble sjokkert over hvor dårlig sikkerheten var, og i en bok som forfatteren Eric Schlosser ga ut i fjor, sier general Butler følgende:

«We escaped the Cold War without a nuclear holocaust by some combination of skill, luck, and divine intervention, and I suspect the latter in greatest proportion»

Forbud. Jeg tør ikke ta sjansen på at flaksen skal vare. Den eneste måten å unngå katastrofen ved en atomvåpendetonasjon er å bli kvitt atomvåpen i seg selv. Et viktig første skritt for å klare det er et internasjonalt forbud mot atomvåpen. I desember ble den tredje internasjonale konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen avholdt i Østerrike med 158 stater på deltakerlista. Etter denne konferansen lanserte den østeriske regjeringen «The Austrian Pledge», et dokument hvor de forplikter seg til å arbeide for et forbud mot atomvåpen.

Både i Østerrike og i den internasjonale atomvåpendebatten for øvrig har Norge nå inntatt en passiv rolle, stikk i strid med det som kunne forventes av oss som en initiativtaker til det humanitære initiativet som nå er videreført av Østerrike.

Regjeringa, med utenriksminister Børge Brende i spissen, tør ikke å si det viktige F-ordet og gi sin støtte til et internasjonalt forbud mot atomvåpen. I stedet etterlyser de politisk grunnlag og sier at vi som NATO-land ikke kan være med på en slik prosess.

Det er politisk flertall på Stortinget for et forbud mot atomvåpen. Og i en undersøkelse gjennomført av Norsk Folkehjelp sier hele 77 prosent at Norge bør slutte seg til «The Austrian Pledge» og 89 prosent at Norge bør gå i front av NATO-landene for et sånt forbud. Jeg vil påstå at det er et ganske solid politisk grunnlag. I tillegg har flere eksperter på internasjonal rett slått fast at norsk NATO-medlemskap ikke er noe juridisk hinder for å arbeide for et forbud mot atomvåpen.

Til Børge Brende. Hør på folket, Børge Brende og si F-ordet. Dette begynner å bli litt flaut.

Dette er et bidrag til «Idealisten»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 30.01.2015.
I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde.
De som deltar: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Transparency International Norge, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser, NOAH- for dyrs rettigheter, press- redd barna ungdom og WWF.

Kommentarer