Ser til Israel

Ser man på antallet jøder i Europa etter andre verdenskrig, har de gått dramatisk nedover, også i Norge, sier Conrad Myrland fra Med Israel for fred.
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 05.04.2018

«Israelsk teknologi bidrar enormt i det norske samfunnet,» svarer Conrad Myrland – daglig leder i organisasjonen Med Israel for fred (MIFF), da Ny Tid spør hva landet bidrar med til verdenssamfunnet. «Blant annet innen sikkerhet på internett, pasientstyringssystemer på sykehus og elektronikk i helikoptre fra Norsk Luftambulanse. Også innen kreftforskning og medisin er Israel et foregangsland,» legger han til.

– Hva vil du trekke frem som oppløftende innen israelsk politikk, med tanke på muligheten for å skape fred i Israel?

«Ser man på antallet jøder i Europa etter andre verdenskrig, har de gått dramatisk nedover – også i Norge – hvor det er veldig lite antisemittisme i forhold til andre land. Det bekrefter for meg hvor viktig det er med Israel, hvor jødisk liv blomstrer på en helt annen måte enn noe annet sted i verden, og man ser en ung befolkning som har en optimisme og livshåp. For eksempel var hebraisk et utdøende språk; på 1800-tallet var det nesten kun brukt innen jødisk teologi og gudstjenester, men det var ikke et språk man elsket og syndet på eller skrev skjønnlitteratur på. Siden mange jøder samlet seg i Israel og valgte hebraisk som hverdagsspråk, har det gitt det en enorm kulturell kraft i den jødiske verden.

Er den politikken Israel fører, med på å styrke denne kulturelle kraften?

«Det er mye intern jødisk politikk som skaper spenninger. Den nåværende regjeringen er avhengig av ultraortodokse partier som står veldig fjernt fra de fleste jøder ellers i verden i dag, og som er mer sekulært- og moderne orientert. Men man kommer ikke bort i fra at det er en enorm trygghet – også for norske jøder – å vite at det finnes en jødisk stat som alltid vil ta imot dem.»

Hva er ditt håp for fremtiden til Israel?

«Jeg håper at naboene vil akseptere at Israel har kommet for å bli. Det vil bety at de vil utvikle sitt eget palestinske statsprosjekt. Innen utdanning er det enorme muligheter for samarbeid og videreutvikling og man kan få løst problemer knyttet til vann, som er en knapp ressurs i området.»

Organisasjonen Med Israel for fred arrangerer en større feiring i Oslo Konserthus
29. april i anledning av Israels 70-årsjubileum. Selv fyller MIFF 40 år i 2018.

Se også hovedsaken Den positive jødiske erfaring

Gratis prøve
Kommentarer