Senterungdommen støtter norsk tiltredelse i FNs atomvåpenforbud

Torleik Svelle
Før Senterpartiets landsmøte går i gang 4.–6. juni, er lederen for Senterungdommen klar på hva hans organisasjon mener om atomvåpenforbudet.

Torleik Svelle, som også er med i Senterpartiets programkomité i 2021, sier at formuleringen i programutkastet viser en tydelig intensjon om å signere FN-forbudet. Han vektlegger likevel at det må søkes en balansert atomnedrustning i verden – dette må altså være noe stormaktene gjør i fellesskap.

«Et marerittscenario vil være at Vesten ruster ned betydelig, mens land som Nord-Korea, Kina og India ikke slutter seg til forbudet», sier Svelle. Han mener altså man ikke bør forvente en NATO-nedrustning uten at de andre stormaktene forplikter seg til det samme.

Likevel går Senterungdommen til landsmøtet med en plan om å argumentere for atomvåpenforbudet og å stemme for en formulering i partiprogrammet som støtter denne veien fremover. Argumentet for å støtte opp om forbudet er, ifølge Svelle, klart og tydelig:

«Spenningen i verden er på vei oppover, og det er ingen tjent med. Atomvåpen øker risikoen for at noen land stikker fra de andre, og bidrar derfor til økt spenning. Sikkerhetsbalansen vil opprettholdes bedre dersom atomvåpen blir tatt ut av regnestykket.»

«Fredsnasjonens» anbefaling til Senterpartiets Landsmøte 4-6 juni: «Senterpartiet vil at Norge tiltrer FNs atomvåpenforbud og bidrar aktivt til bred internasjonal oppslutning om arbeidet mot atomvåpen.» Plassering i utkast til Sps prinsipp- og handlings- program, 2021-2025, Linje 4807 - 4808
Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise