Senterpartiet – tungen på den nedrustningspolitiske vektskålen?

ATOMVÅPENFORBUDET: Sps partiprogram vil kunne avgjøre om et regjeringsskifte denne høsten vil medføre norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Den fremste nedrustningspolitiske skillelinjen i norsk partipolitikk de siste fem årene dreier seg om hvorvidt Norge skal slutte seg til FNs traktat om atomvåpenforbud eller ikke. Dynamikken i denne saken gjør Senterpartiets valgprogram helt avgjørende for om dette vil kunne skje ved et regjeringsskifte. Da ORIENTERING ferdigstilles før trykk, rett før Senterpartiets landsmøte vedtar sitt valgprogram, er saken fortsatt uavklart.

Venstresidens regjeringsalternativ, ved Sp, Ap og SV, ønsket i utgangspunktet at Norge skulle delta i fremforhandlingen av atomvåpenforbudet i FN. Regjeringen var uenig og besluttet at Norge ikke skulle ta del i forhandlingene. Da avtalen så var fremforhandlet og ble fremlagt medlemsstatene for signering, sto Norge fortsatt på sidelinjen sammen med sine NATO-allierte. Alliansens strategiske konsept definerer bruk av atomvåpen som alliansens øverste sikkerhetsgaranti.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise