Europaparlamentet

«Selvfølgelig må Europa ta ansvar»


DET GRØNNE EUROPA: «European Green Deal» minner om FNs første klimarapport for 30 år siden, mener Margrete Auken i EU-parlamentet. «Når det kommer til klimaet, kan vi ikke vente på å finne på noe smart. Vi må handle nå», sier hun til NY TID.

Ciftci er journalist og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 2019-12-01

Europaparlamentet i Brussel en solrik oktoberdag er mildt sagt overveldende. Her blir de viktigste beslutningene tatt for, av og med Europa, tenker jeg mens jeg småløper etter Margrete Aukens rådgiver. En smilende og livlig Auken møter meg. Siden 2004 har hun vært medlem av EU-parlamentet, hvor hun representerer De europeiske grønne / Europeisk fri allianse.

Klimakamp

Auken er medlem av den største komiteen i Europaparlamentet: komiteen for miljø, folkehelse og mattrygghet. Den nyinnsatte første kvinnelige presidenten for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, har presentert en European Green Deal, hvor det blant annet står: «We will push for an ambitious Green Deal to be proposed to all European citizens to achieve the much-needed transition to a greener economy.» Om von der Leyens nye avtale sier Auken:

«Green Deal minner om den første hovedrapporten til FNs klimapanel fra 1990, som beskrev klimaforandringer med sikre beregninger av menneskeskapte CO2-utslipp som er ansvarlig for mer enn halvparten av den økte drivhuseffekten.

I rapporten kom det fram at jo lenger vi fortsetter å øke utslippene, jo større vil kuttene måtte være for at vi skal oppnå stabilisering på et gitt nivå. Klimakampen var allerede i gang for 30 år siden! Havet er ikke bare fylt med plast, men også av CO2, noe som er et kjempeproblem. Den grønne komiteen jeg sitter i, har kjempet mot dette i årevis. Når det kommer til klimaet, kan vi ikke vente på å finne på noe smart. Vi må handle nå. Og så kan man selvfølgelig håpe på at det kommer utvikling og modeller som gjør at det går fortere. Man kan se på forslag som kommer fra kommisjonen nå om hvor travelt vi har det.

Når jeg leser von der Leyens Green Deal, er det de samme ordene som i 1990 – da blir jeg litt bekymret for at det igjen bare skal bli snakk og ingen handling. Heldigvis har Greta Thunberg gjort tydelig for verdenssamfunnet det vi visste for flere år siden. Hun er en gave. Mine åtte barnebarn er også mine talspersoner. Så når jeg ser på verden i dag, tenker jeg at det nå endelig blir gjort noe – nå blir det snakk og handlinger!»

Abonnement kr 195/kvartal

Nå eller aldri

I European Green Deal er målene blant annet å få EU klimanøytralt innen 2050 og ha en strategi for biologisk mangfold for 2030 som inkluderer Natura2000,1 beskyttelse av arter og naturtyper samt …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


1 kommentar

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)