Uten grenser: Sekularisering, nå!

Både Norge og Egypt er styrt av religionen. Vi trenger en global solidaritetsbevegelse for et sekulært samfunn.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.08.2009

Vi lever i en jungel, i en verden styrt av brutale militærmakter, politiet, kapitalismen, mediene – og av religionens makt. Erfaringer tilsier at disse kreftene jobber sammen for å utnytte majoriteten av kvinner og menn i alle land.

Økonomiske og militære makter som USA, Europa og Israel bruker religion for å kontrollere verden. De trenger Gud for å rettferdiggjøre urett og dobbeltmoral. USA er et jødisk-kristent samfunn. Skal du vinne presidentvalget, må du underordne deg de jødisk-kristne grupperingene og spille på lag med kirken. 65 prosent av amerikanerne i USA er religiøse, og selv folk som har sluttet å gå i kirken, er bundet til den – politisk eller sosialt.

Også i mange europeiske land er kirken fremdeles dominerende. Norge har en statsreligion: Ifølge loven må kongen og statsministeren slutte seg til den evangelisk-lutherske kirken. 50 prosent av ministerne må være medlemmer av statskirken, og alle norske skolebarn har fått lære om den evangelisk-lutherske kristendommen – som om den er den mest naturlige av alle religioner.

Voldelige politiskreligiøse grupperinger er ikke synlige på samme måte i Europa som andre steder. De er gjemt under et falskt lag av sekularisme eller demokrati. De voldelige islamistiske gruppene i våre arabiske hjemland hadde heller ikke politisk makt, men de ble finansiert og trent militært av kapitalistiske regimer lokalt og globalt. Arabiske Al-Qaida ble støttet av USA på 1980-tallet for å bekjempe Sovjetunionen i Afghanistan. Osama bin Laden og George Bush var venner helt til Sovjetunionen falt og de ble fiender i stedet. USA trenger ikke bin Laden mer.

Islamistiske Hamas ble støttet av Israel for å bekjempe den sekulære palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Etter PLOs sammenbrudd ble Israel og Hamas fiender. Israel trenger ikke PLO mer.

Israel, en jødisk stat, trenger å omgi seg med andre religiøse stater. Landet må ha religion for å skape krig og for å splitte naboer. Israel blir igjen utnyttet av den amerikansk-europeiske kolonialismen, som vil ha dominans i regionen og utnytte ressursene – først og fremst oljen.

Alle kolonialistiske kriger, før som nå, gjemmer seg bak religion for å skjule økonomiske mål. De fleste afrikanske, arabiske eller islamske diktatorer ble støttet av eksterne kolonialistiske makter. Bak ord som «demokrati, fred, sivilisasjon og menneskerettigheter» skjedde de mest brutale massakre. Iraks Saddam Hussain, kongen av Saudi-Arabia, Sadat av Egypt, Sjahen av Iran og mange andre: Alle samarbeidet de med kolonialistiske styrer, mot sine borgeres interesser.

Religion blir brukt for å styrke det kapitalistiskpatriarkalske systemet ved skape angst for helvetet, ved å underbygge kriger med Guds velsignelse – fra Det nye testamentet, Det gamle testamentet eller fra Koranen. Israel brukte et vers fra Det gamle testamentet for å invadere og kolonialisere Palestina, med hjelp fra USA og Europa.

Vi er en del av et postmoderne slavesystem, dominert av religion og atommakt. Religion kan være farligere enn militære våpen. Den kan tilsløre tankene til mennesker. Gjøre dem umottakelig for motsigelser, ydmyke overfor korrupte myndigheter. Vi ser at mennesker blir drept uten annen grunn enn å ha avdekket urettferdigheter, eller gitt uttrykk for andre meninger enn de offisielle. En forfatter eller poet kan bli arrestert eller myrdet for å skrive kreativt. En jente kan bli drept fordi hun ikke vil dekke til håret sitt.

Religion er en personlig og individuell sak, og bør være totalt atskilt fra offentlig liv, fra grunnloven, fra staten, fra skolesystemet, kultur, medier og fra all lovgivning – også familielover. Religiøse familielover diskriminerer mellom menn og kvinner, for i alle religioner er kvinner underordnet menn. Utdanning bør være basert på kreativitet og kritisk tenkning, og ikke blind lydighet overfor religiøse eller politiske autoriteter.

Jeg og en flere arabiske intellektuelle har nå startet en global solidaritetsbevegelse for et sekulært samfunn («Global Solidarity for Secular Society»), for å redde kvinner og menn fra urettferdige lover påtvunget dem i religionens navn. Forbrytelsene må synliggjøres. Vi må forhindre at de blir gjentatt. De politiske, økonomiske og militære maktene som holder religionene oppe, må avdekkes.

Globale krefter og lokale regimer må ses i sammenheng. Vi kan ikke tie stille om dette, for å tie betyr at vi godtar det som foregår. Stillhet er en forbrytelse.

Nawal El-Saadawi er lege og forfatter som har vært fengslet for sine ytringer. Hun deltar denne uka på Bjørnsonfestivalen i Molde. Hun skriver eksklusivt for Ny Tid.

Kommentarer