Seks nordmenn med balkan-syndrom

Forsvarets sanitetsstab har til nå registrert seks norske Balkan-soldater som har fått leukemi. Fire av dem er allerede døde.
Avatar
Email: c23@nytid.no
Publisert: 29.03.2001

– Det er for tidlig å si noe om årsakssammenhengen eller om dødsfallene har sammenheng med eksponering av utarmet uran. Den store helseundersøkelsen av de mange soldatene som har tjenestegjort i utlandet siden 1990 kommer ikke igang før til sommeren, sier kommandørkaptein Reidar Mundal ved sanitetsstaben i Forsvarets overkommando.

Etter at oppmerksomheten omkring det såkalte Balkan-syndromet eksploderte over nyttår, ikke minst etter at det ble kjent at seks italienske soldater som tjenestegjorde på Balkan døde av leukemi (blodkreft), har det den siste tiden vært stille omkring saken.

Men på bakgrunn av informasjon fra kommandørkaptein Mundal, kan Ny Tid slå fast at minst seks norske soldater som tidligere har tjenestegjort på Balkan og i Midtøsten fikk leukemi, og at fire av dem allerede er døde som følge av den hissige sjukdommen.

Fire døde

  • Soldat fra Oslo. Døde av leukemi på Ullevål sjukehus i mars 1997.
  • Bjarne Kristian Eggen fra Tistedal, Halden. Døde av leukemi 33 år gammel i mars 1998. Tjenestegjorde i Libanon 1991 og på Balkan i 1994.
  • Offiser fra Østlandet. Døde av leukemi i januar 2001. Tjenestegjorde i Bosnia fra 1994-96.
  • Soldat fra Moss. Død av leukemi, tidspunkt ukjent.
  • Tidligere major Svein Ruset fra Linge i Valdal. Fikk diagnosen leukemi i fjor sommer, og lever fremdeles. Tjenestegjorde både i Bosnia og Kosovo på 90-tallet.
  • Soldat fra Vestlandet. Har fått diagnosen leukemi, men lever fremdeles.

Papirene borte

Ut fra samtalene Ny Tid har hatt med Reidar Mundal per telefon, er det tydelig at informasjonen om disse tilfellene ikke er systematisert.

Første gang Ny Tid tok kontakt angående offiseren som døde av leukemi i januar i år, kunne kommandørkapteinen, som er lege ved sanitetsstaben, straks opplyse når offiseren hadde tjenestegjort i Bosnia og fortelle at han var den eneste som var registrert død på grunn av blodkreft.

Ved andre gangs henvendelse kunne imidlertid Mundal ikke finne igjen papirene.

– Det var merkelig. Vi har også noen papir liggende på et annet kontor, men de har gått for dagen, så jeg får ikke sjekket det nå, sier Mundal, og begynner i stede å fortelle om andre leukemitilfeller.

– Senest i går var det en advokat fra Moss som ringte på vegne av foreldrene til en som visstnok døde av leukemi etter å ha tjenestegjort på Balkan. Men jeg glemte å notere ned navnet på advokaten, forteller kommandørkapteinen.

Ikke hørt noe

– Vi har ikke hørt noe fra Forsvaret siden media skrev om Bjarnes sak i begynnelsen av januar. Det eneste vi fikk da, var et brev fra sjefen for de norske FN-styrkene som henviste til mediaomtalen av saken, forteller Anders Larsson.

Han er svogeren til Bjarne Kristian Eggen fra Tistedal, som altså døde av leukemi i 1998. Ingen i hans familie har hørt noe om de bebudede helseundersøkelsene.

– Nei, vi vet ingenting om hva som skjer, og føler at vi møter veggen. Kan det være så vanskelig å finne ut hvorvidt prosentandelen av leukemi-tilfeller er større blant de som har tjenestegjort i utlandet, sammenlignet med Norge generelt, spør Larsson, og røper at han har liten tro på at Forsvaret skal undersøke seg selv.

– Det som har brent seg inn hos meg personlig, er hvor fort det gikk. Bjarne var som vanlig på jobben på dagen, og så døde han senere på ettermiddagen, minnes svogeren.

Helseundersøkelse

Ifølge pressetalsmann Per Høiby i Forsvarets Overkommando vil helseundersøkelsen av rundt 18.000 personer som har tjenestefjort i utlandet komme igang før sommeren.

Første del er en spørreundersøkelse hvor skjemaer blir sendt ut til samtlige i målgruppa, de fleste av dem med opphold i Midtøsten og på Balkan. Ut fra svarene som innhentes, vil det vurderes hvem som skal innkalles til andre del av helseundersøkelsen, som er en fysisk undersøkelse av den enkelte.

Hvor mange dette blir, og når resultatene vil foreligge, kan ikke Høiby si noe om i dag. Han har heller ikke noen offisiell statistikk på hvor mange som til nå har fått diagnosen leukemi, men bekrefter tilfellet med Bjarne Kristian Eggen og Svein Ruset, to av de seks sakene som har vært omtalt i media.

Forsvaret leder helseundersøkelsen, men har knyttet til seg faglig ekspertise som Kreftregisteret, Statens strålevern og Statens Helseundersøkelser.

Kommentarer