Sei mot seismikk

De borgerlige lovet at det ikke skal bli oljeleting i Vesterålen. Men 19. september starter likevel seismikkskyting ved Andøya, med Statoil-støtte. «Snikoljeleting», sier kritikere. – Brudd på samarbeidsavtalen, sier Venstre. Fiskeriministeren advarer mot blokade.

Email: torbjorn@nytid.no
Published date: 18/08/2014

Miljø.
– Seismikk er farlig for fisken! Punktum. Folk er så pass forbanna her oppe over måten vi blir behandlet på av enkelte aktører, at seismikkskipet kan møte motstand dersom de kommer hit.

Det sier Yngve Larsen, leder i Andøy Fiskarlag, til Ny Tid.

I september skal etter planen Norges geologiske undersøkelse (NGU) drive seismikkskyting, finansiert av blant andre Statoil, midt i fiskefeltene til Larsen og andre fiskere på Andøya i Vesterålen. Seifiskeren er nettopp kommet inn fra havet hvor det for tiden er midt i seifisket. Han sier skyting av seismikk har en klar negativ innvirkning på sei og annen fisk i havet. Han viser til Oljedirektoratets skyting i 2007-09:

– Så mye som 90 prosent av fisken forsvant. For meg som fikser sei har bestanden aldri kommet tilbake på det nivået som var før 2007, sier Larsen.

Han forteller om dagsfangster på 2-3000 kilo før 2007. For mange av båtene hadde de flere ganger full last når de gikk i land. Det skjer ikke lenger.

– Førstehåndsomsetningen av fisk fra fartøy til et av fiskebrukene her gikk i 2008 ned med cirka 6 millioner kroner på ett år. Det betyr seks millioner kroner tapt for lokale fiskere. Fiskebruket tapte også på den negative omsetningen, så tapet totalt for både fiskebruket og fiskerne var enda høyere. Og det var bare ett mottak, sier Larsen.

Kanonskyting

Sei – Pollachius virens – er en fisk i torskefamilien og en av Norges viktigste matfisker. Den er utbredt i det nordlige Atlanterhavet og helt sør til og med Biscayabukta. Men seismikken kan ha innvirkning på andre viktige fiskeslag som torsk og sild i området.

– Den forskningen som er gjort her oppe har vært alt annet enn helhetlig. Det har for eksempel ikke vært forsket på hvordan seismikken virker inn på seien som jeg fisker på nå, sier Larsen.

– Hvordan mener du at fisken tar skade av denne aktiviteten?

– Seismikkanonene slepes på cirka 10 meters dybde og skytes nedover. Dette er akkurat i det mest sårbare laget i havet. Her er det yngel og larver og fisk om en annen. Vi vet at skytingen er skadelig for disse innenfor en 20 meters grense, og at det er dødelig innenfor en 5 meters grense, forklarer Larsen.

– Så seismikk er farlig for fisken. Punktum, sier Larsen i Andøya Fiskarlag.

Dette er et utdrag fra Ny Tid 15.08.2014. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid -klikk her.Kommentarer