Sealift Coordination Group

Norge leder koordineringen av sjøtransport for Nato-land i nyopprettede Sealift Coordination Cell. Aktuell oppgave kan være frakt av militært utstyr til Irak-krig.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
  • Sealift Coordination Cell ble opprettet 29. oktober i år, og holder til på Eindhoven flystasjon i Nederland.
  • Ni europeiske Nato-land står foreløpig bak gruppen, som koordinerer sjøtransporten av militært utstyr og tropper.
  • Norge er tildelt sjefsrollen i Sealift-gruppen, som ledes av kommandør Gunnar Borch. Nederland har fått stabssjefen.
  • Rent juridisk ligger Sealift-gruppen under Nato, men foreløpig er den ikke underlagt Nato-kommando.
  • Det er ikke utarbeidet retningslinjer for hvilke type militæroperasjoner Sealift-gruppen kan koordinere sjøtransporten for.
  • Kommandør Borch rapporterer direkte til Sealift-gruppens styre, nedsatt av de ni Nato-landene som står bak organet.

Mens Nato-toppmøte i Praha jobber med historiens største omlegging av alliansen og ber hvert enkelt medlemsland om å identifisere hva de kan bidra med, har Norge allerede tatt kommandoen på et viktig felt i Natos nye framtid.

29. oktober i år opprettet nemlig ni europeiske Nato-land organet Sealift Coordination Cell, og i sjefsstolen sitter Norge.

– Et av de viktige punktene på dagsorden i Praha er alliansens såkalte strategiske løftekapasitet. Det handler om hurtig og effektiv transport av utstyr og tropper. Vår oppgave er å koordinere sjøtransporten, sier direktør i Sealift Coordination Cell, kommandør Gunnar Borch.

Den norske lederen forteller at Sealift-gruppen står til disposisjon både i fredstid og i krig.

– Det er klart, hvis noe skal skipes ned i forbindelse med en militæraksjon mot Irak, kommer vi i spill, sier Borch på telefon fra Nederland.

– Dårlig økonomi

Sealift-gruppen holder til på Eindhoven flystasjon i Nederland, hvor en allerede eksisterende Nato-enhet for koordinering av flytransport ligger.

– Noen Nato-land har egne skip, andre går ut i markedet og leier. Mangel på koordinering har medført at skip ofte går halvlastede eller tomme, noe som er dårlig økonomi for alliansen, forklarer Borch som bakgrunn for opprettelsen av Sealift-gruppen.

Nå skal Nato-landene kunne kontakte Borch og hans medarbeidere og få hjelp til å koordinere transporten av militært utstyr og tropper.

– Hvis tre land har planer om å skipe utstyr til for eksempel KFOR-styrken i Kosovo, kan de gå sammen om transporten, forklarer Borch, som kan fortelle at tilbud og etterspørsel om transportoppdrag allerede har fylt opp en god del av neste års kallender.

– Utstyr til Irak-krig

Sealift Coordination Cell vil ifølge den norske lederen kunne bistå Nato-land med koordinering av sjøtransport til et vidt spekter av formål. Det kan dreie seg om alt fra fredstidsaktiviteter som frakt av ammunisjon til transport av utstyr til militæroperasjoner. – Det foregår en kontinuerlig frakt over Atlanterhavet. Nå har jeg for eksempel et fartøy fra Europa som jeg prøver å få fylt slik at det ikke går tomt til USA, forklarer Borch.

På spørsmål om Storbritannia eksempelvis kan be Sealift-gruppen om hjelp til å skaffe transport i forbindelse med en eventuell krig i Irak, svarer kommandøren:

– Ja, helt klart, vi kan hjelpe britene med å skipe utstyr til Irak. Så lenge ikke noen av Nato-landene som står bak Sealift-gruppen er motstandere av en aksjon, er det vår oppgave å koordinere all sjøtransport. Men hvis det er sensitive operasjoner, må jeg gå til styret til Sealift Coordination Cell og få klarsignal, sier Borch.

– Ingen retningslinjer

Borch forteller at det ikke finnes noen retningslinjer på hvilke type oppdrag Sealift-gruppen kan og ikke kan ta.

– Hva hvis britene eller andre Nato-land ber dere om assistanse til å koordinere sjøtransport til militæraksjoner som ikke har FN-mandat?

– Nei, det finnes ingen slike retningslinjer, svarer kommandøren.

Dermed kan altså Sealift Coordination Cell, ledet av Norge, komme i en situasjon hvor gruppen koordinerer transport av militært utstyr til et USA-ledet angrep mot Irak som ikke har FNs velsignelse.

En militæroperasjon trenger ikke være ledet av Nato for at Sealift-gruppen skal kunne hjelpe til med å koordinere sjøtransporten, ifølge Borch, som viser til Operation Enduring Freedom i Afghanistan, som ledes av USA.

Ni Nato-land

Ifølge Forsvarsdepartementet er Sealift Coordination Cell et praktisk resultat av at Nato-toppmøtet i Washington i 1999 bestemte at alliansens totale løftekapasitet skulle gjennomgås og utbedres.

– Sealift Coordination Cell er ikke et rent Nato-organ ennå, selv om det er det i juridisk forstand. Foreløpig er det ni europeiske land som står bak, sier kommandør Borch, som dro til Eindhoven i begynnelsen av september for å forberede igangsettingen av arbeidet.

Mens Norge har lederrollen gjennom kommandør Borch, har hollenderne fått stabssjefen. I tillegg jobber to engelskmenn på halv tid i Sealift-gruppen og halv tid i Airlift-gruppen, som også holder til på Eindhoven flystasjon.

– Min erfaring fra mange års engasjement i Nato er at det er umulig å starte opp nye prosjekter med deltagelse fra alle 19 medlemslandene. Man må starte i det små og få med seg andre land etter hvert, forklarer han.

Skipsnasjonen Norge

Borch vil ikke ut med hvilke land som foreløpig står bak Sealift Coordination Cell.

– Jeg vet ikke om det er lurt å si; det ligger mye politikk i dette, sier han.

Men han røper at Norge, Nederland og Storbritannia er blant de ni Nato-landene, og at USA, Canada og Island på den andre siden av Atlanterhavet ikke er med.

– USA er i stor grad selvhjulpne og har egne avtaler med rederier, og har så vidt jeg vet tidligere også leid norske skip.

Direktøren i Sealift Coordination Cell tror det er flere grunner til at Norge ble plukket ut til å lede gruppen.

– Men vår bakgrunn som skipsnasjon kan nok ha spilt inn i Nato-landenes valg, mener Borch.

I Nato diskuteres det om alliansens løsning på transportproblemene er å inngå såkalte sovende kontrakter med rederier som kan tilby skip på kort varsel. Norge har selv en slik avtale med rederiet Unitet European Car Carriers, som kan stille skip på 10 dagers varsel.

– Mens min jobb er å sørge for rasjonell bruk av transportmidlene, har vi også folk i Forsvarsdepartementet og Forsvarets Overkommando som jobber med hurtig tilgang på sivile fartøyer. Løsningen på dette vil ligge rett etter Natos toppmøte i Praha denne uken, sier Borch.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here