Savner Handke-svar

Den statlige Ibsenprisen til Milosevic-forsvareren Peter Handke har ført til kraftige reaksjoner. Men både juryen, kulturministeren og politikere forblir tause i debatten. – Norges Balkan-bidrag undergraves, sier leder for norsk-bosnisk forening.

Carima Tirillsdottir Heinesen
Email: carima@nytid.no
Published date: 27/09/2014

– Siden det ble kjent at den internasjonale Ibsenprisen i år tildeles dramatikeren Peter Handke, som beskyldes for å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser, har debatten rast. Torsdag måtte PEN-leder William Nygaard beklage sin Handke-kritikk overfor Handke-forsvarer Karl Ove Knausgård. Søndag ledet du demonstrasjonene da Handke ble tildelt dramatikerprisen. Hvorfor, Edin Kadribegovic?

– Grunnen til vi har valgt å protestere er at jeg, selv om jeg ikke tviler på at juryen er kompetent i å avgjøre hvem som fortjener slik pris, mener de har i altfor liten grad har tatt hensyn til Handkes politiske syn. Uavhengig av debatten, så er det en ting alle mennesker med sans for rettferdighet må enes om: At vi tar avstand fra voldshandlinger og ideologier som har forårsaket at over én million mennesker var på flukt.

– Men Ibsen-prisen er jo en kulturpris. Bør man ikke kunne være uenig i en persons politiske meninger, men likevel kunne anerkjenne vedkommendes kunstneriske virksomhet?

– Jeg mener at kunsten kan få lov til å leve i sin egen verden. Men hvis kulturaktørene er politisk aktive og assosieres med folkemordfornektelse, og ellers sår tvil om det tunge arbeidet med å bevise og domfelle ansvarlige for forbrytelser mot menneskeheten, så har vi alle, spesielt de som innehar høye posisjoner og er viktige aktører i samfunnet, en plikt til å si ifra at dette ikke er akseptabelt. At noe sånt ikke kan tolereres i dagens samfunn.

– Men har du forståelse for at noen velger å ta Handke, som forfatter og dramatiker, i forsvar?


Dette er et utdrag fra Ny Tid 26.09.2014. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid -klikk her.


Kommentarer