Er det noen som savner 206 barn?


I 2017 forsvant 206 barn fra norske asylmottak, og vi vet fortsatt ikke hvor de befinner seg. 

I gjennomsnitt forsvinner nesten fire barn fra asylmottak hver uke uten å komme til rette igjen. Likevel fortsetter den norske stat å føre en politikk som sender barn ut på en ny flukt – denne gangen fra Norge.

Hvem leter når ingen savner? Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi i Norge bodde i et land som førte en rettferdig flyktningpolitikk. Dessverre er den nå bare streng, og også urettferdig overfor de mest sårbare i samfunnet vårt. Barna som forsvinner fra mottak har kommet alene til Norge. De er uten foreldre som kan ta vare på dem, og de mangler et nettverk i det norske samfunnet.

Vi vet alt for lite om hvor de savnede barna blir av – om de har gått under jorda eller blitt ofre for menneskehandel. Istedenfor å finne ut av hva som har skjedd, har norske myndigheter opparbeidet seg en «ute av øye, ute av sinn»-holdning. En slik holdning hadde vi aldri godtatt dersom det var et av våre barn det var snakk om.

Vi vet lite om hvor de savnede barna blir av – har de gått under jorda eller blitt ofre for menneskehandel?

Årsaker til forsvinning. Press ga i 2017 ut rapporten Vi kan ikke reise tilbake. Den peker på midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn som hovedårsaken til at barn forsvinner. Etter at det høsten 2016 ble gjort enklere å gi slike tillatelser, har bruken eksplodert. I 2015 ble midlertidige oppholdstillatelser gitt i litt over 1 % av behandlede saker, mens det tallet i 2017 var på over 43 %. Samtidig økte antall forsvunne barn fra 56 til 206 i …

- annonse -

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

oystein@press.no
Kvalø er leder i ungdomsorganisasjonen Press, som jobber for barns rettigheter.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte