Satser alt på grensekontroll

Norge gir bare til ett av EUs fond knyttet til flyktninger og asylsøkere: Fondet for styrking av de ytre grensene.

Avatar
Email: haakon@nytid.no
Publisert: 24.09.2010

Kontroll. I 2010 gir Norge for første penger til EUs såkalte yttergrensefond: «External Borders Fund». Bidraget fra den rødgrønne regjeringen er på 329 millioner.

Dette er dobbelt så høyt som snittet for resten av medlemslandene i EU, regnet i forhold til landenes innbyggertall. Det viser en utregning Ny Tid har gjennomført. Mens nordmenn gir 80 kroner per innbygger til EU-fondet for å styrke EUs yttergrenser, betaler EU-borgerne på sin side i snitt bare 40 kroner

Det finnes flere fond knyttet til europeisk flyktningepolitikk. Men det eneste Norge bidrar til, er det såkalte yttergrensefondet. Dette er penger som går til å styrke kontrollen av EUs ytre grenser.

– Dette forteller mye om Norges fokus: Målet er hele tiden å bremse innvandringen, sier Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Gir ikke til andre fond

Beslutningen om å gi penger til yttergrensefondet ble tatt av regjeringen fredag 19. februar i år. Norge skal dermed støtte EU-landenes arbeid med å hindre tilstrømningen av uønskede utlendinger. Andre EU-fond, som gir penger til bedret behandling og integrering av asylsøkere, får ikke norsk støtte.

– Norge er mest opptatt av å bremse ankomstene. Derfor går også norske penger til denne type tiltak. Men hvis vi har ambisjoner om å framstå som en humanitær stormakt, må vi være en pådriver for mer human behandling av asylsøkere, sier han.

Hensikten med yttergrensefondet er å fordele «den tunge finansielle byrden som følger av implementeringen av felles strandarder for kontroll og overvåkning av ytre grenser og visumpolitikk», ifølge EU-kommisjonen. Fondet på over 14 milliarder kroner gjelder frem til 2013, og pengene går til en rekke tiltak som skal styrke grensene. Land som opplever mange ulovlige grensepasseringer og har en lang ytre grense blir prioritert.

Ikke overrasket

– Vi bidrar til yttergrensefondet fordi Norge deltar i Schengen-samarbeidet. Det er ikke naturlig at vi gir penger til de andre fondene, ettersom de gjelder et samarbeid som Norge ikke deltar i, sier statssekretær i Justisdepartementet Pål K. Lønseth (Ap).

Venstre-nestleder Helge Solum Larsen mener satsingen på kontroll av grensene er i tråd med regjeringens øvrige politikk.

– Det er ikke overraskende at det kommer en slik satsning fra denne regjeringen. Den har gjort det krystallklart at flyktninge- og asylpolitikken skal strammes inn. Derfor satses det på finansiering som dette – fremfor å vektlegge det menneskelige perspektivet, sier Solum Larsen. ■

Se 6 siders reportasje i Ny Tid 24.-30.09. Abonnér på Norges globale ukemagasin nå, få utgaven gratis tilsendt. Mail abo@nytid.no.

Kommentarer