Sats på skolebiblioteket

«Biblioteket har en sentral rolle i et moderne demokrati – for ytringsfrihet og likeverd. Biblioteket er et symbol på et fritt og for omverdenen åpent samfunn. En nær tilgang til boken og biblioteket er et selvklart utgangspunkt når vi skal stimulere til lesing. Skolebiblioteket er viktig for nye generasjoner lesere, og for barn og unges […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

«Biblioteket har en sentral rolle i et moderne demokrati – for ytringsfrihet og likeverd. Biblioteket er et symbol på et fritt og for omverdenen åpent samfunn.

En nær tilgang til boken og biblioteket er et selvklart utgangspunkt når vi skal stimulere til lesing. Skolebiblioteket er viktig for nye generasjoner lesere, og for barn og unges opplæring.

Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som behøves for livslang læring og ansvar for egen læring. Det gir hele skolesamfunnet mulighet til å utvikle kritisk tenkning gjennom mer effektivt å kunne håndtere ulike informasjonskilder

Skolebiblioteket er skolen og læringsarenaens hukommelse.»

Slik innledes et forslag til «nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen» som er et samarbeidsprosjekt mellom Biblioteksentralen og Bibliotekaksjonen. En nasjonal standard har også mer spesielle krav til skolebibliotekets beliggenhet, bemanning og bokstamme.

Et skolebibliotek må være godt plassert i skoleanlegget og organisere bok- og læremiddelsamlingen. En skal låne ut via et automatisert system, og biblioteket må inngå i et felles lokalt og nasjonalt biblioteksystem. Det skal videre være skolens pedagogiske servicesenter som understøtter læreplanen samt være et verksted og en kulturell møteplass for skolenes elever og lærere.

Skolebiblioteket skal være

 • en ressurs i leseopplæringen og bidra til leselyst
 • drive lesestimulering
 • være knyttet til skolens IKT-plan gjennom pedagogisk programvare og lignende
 • drive opplæring i informasjonskunnskap
 • tilrettelegge for tema- og prosjektarbeid
 • være formidler og igangsetter av skolens kulturelle tilbud, deriblant også den Kulturelle skolesekk.

Skal dette være mer en fine ord og visjoner, må en ha spesifikke krav til innhold, bemanning og areal:

 • Skolebibliotekaren skal disponere et budsjett som tilsvarer innkjøp av en ny bok pr. elev pr. år. Og antall bøker bør tilsvare 10-15 pr. elev.
 • Elevene må få delta i beslutninger om hva skolebiblioteket bør inneholde.
 • Skolebiblioteket må bemannes med en grunnressurs på 7 klokketimer pr. uke.
 • Skolebiblioteket må plasseres sentralt i skolen. Anbefalt areal for skolebibliotek er fra 120 kvadratmeter til 210 kvadratmeter (7 – 21 klasser). Det må også være datamaskiner i tilknytning til skolebiblioteket.
 • Skolebiblioteket må dessuten utstyres slik at elevgrupper og klasser kan arbeide i lokalene.

Det var skikkelig interessant og lærerikt å være tilstede på Biblioteksentralens kurs i Molde den 09.02. Kurset hadde tittelen «Skolebiblioteket – en smart ide for skolen!» – en tittel til ettertanke for både lærere, rektorer og skoleadministrasjonen. I påvente av at sentrale skolemyndigheter også oppdager dette, og tilfører landets skoler midler til å drifte skolebibliotekene på en helt annen måte enn i dag, må kommunene og den enkelte skole ta fatt i dette selv. For det første må skolebibliotekene ut av sine trange, kummerlige og bortgjemte lokaler og plasseres sentralt i skolen. Og for det andre må det avsettes en helt annen tidsressurs enn i dag til å drive og videreutvikle skolebibliotekene. Dessuten må skolene bruke sine små ressurser på en mest mulig effektiv og fornuftig måte. Skolene må samarbeide om innkjøp, og lesekasser og temakasser kan sirkulere mellom skolene. Men dette må organiseres. Kanskje trenger vi en kommunal skolebibliotekkoordinator?

Et godt skolebibliotek er viktig for barn og unges utdanning, og derfor er det også viktig at foreldrene involverer seg og bidrar til å sette skolebiblioteket på den skolepolitiske dagsorden.

Nils Tore Gjerde er lærer ved Molde vo-senter/skolebibliotekar.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here