Satans mordere

“Satans mordere”, sa stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) om amerikanerne da bombingen av Afghanistan startet i oktober 2001. Som kjent gikk det ikke lenge før Bondevik & co bisto amerikanerne med både spesialstyrker og F16-fly. Men spørsmålet er om ikke Ballos kraftfulle anklage passer vel så godt for aktørene som er ansvarlig for den usynlige […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.01.2003

“Satans mordere”, sa stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (SV) om amerikanerne da bombingen av Afghanistan startet i oktober 2001. Som kjent gikk det ikke lenge før Bondevik & co bisto amerikanerne med både spesialstyrker og F16-fly.

Men spørsmålet er om ikke Ballos kraftfulle anklage passer vel så godt for aktørene som er ansvarlig for den usynlige krigen som i over ti år har vært ført mot Irak.

Den er ført på to fronter: Gjennom de mest omfattende sanksjonene mot et land i moderne tid, og gjennom en kontinuerlig bombing av irakiske mål i de såkalte flyforbudssonene.

Sanksjonene har Norges fulle støtte, og amerikanernes og britenes bombetokter blir stilltiende godtatt. Og nå forbereder USA krig mot Irak, mens norske myndigheter håper at den i så fall har FN-mandat.

Ledende personer i norske hjelpeorganisasjoner har den siste uken i klare ordelag fortalt oss hva sanksjonene gjør med sivilbefolkningen i landet: Barnedødeligheten er flerdoblet, 20 millioner uskyldige sivile er kastet ut i den ytterste fattigdom, og Irak har blitt forvandlet fra et avansert industrisamfunn til et lutfattig u-land.

Dette er generalsekretær Jan Egeland i Norges Røde Kors sine ord om de primitive sanksjonene kombinert med Saddam Husseins indre vanstyre:

– Historiens dom over begge forhold vil bli hard.

Amerikanernes og britenes bombetokter i flyforbudssonene har heller ikke bare rammet regimet. Angrepene mot militære mål har de siste årene minst krevd 400 sivile liv, samt skadet et tusentall.

Som Ny Tids nye spalte viser i dag, har antallet bombetokt ytterligere tiltatt den siste tiden. Norges allierte angrep Irak under fire av årets sju første dager.

Mens alt dette skjer i “påvente av krigen”, anklager Redd Barnas generalsekretær Gro Brækken denne statsminister Bondevik for passivt å jobbe for krig mot Irak. Med eller uten FN-mandat; en krig mot Irak vil sette hundretusener av barn og voksnes liv i fare, sier Brækken.

På tide å kalle en spade for en spade; nemlig at også Bondevik & co er “satans mordere”?

Kommentarer