Sartre i sentrum for nytt tribunal

Av Vladimir Dedijer, ORIENTERING nr. 32, 1971

COLMAT, ALSACE, JULI – Under Algerie-krigen var det ikke så mye som en marsj mot Paris eller tilsvarende masseprotester. Selv ikke det franske kommunistpartiet gjorde noe, selv om det med sine 25 prosent av den franske velgermasse kunne stanset nedslaktingen av det algeriske folk ved havnestreiker i Sør-Frankrike.

Det hederlige unntak i Frankrike var en gruppe på 121 intellektuelle, som fordømte den urettferdige krigen og franske offiserers tortur mot algeriske patrioter. Øverst på listen over de 121 tapre sto filosofen Jean Paul Sartre.

Den daværende franske statsminister, Michel Debré ba general de Gaulle om tillatelse til rettsforfølgelse av Jean Paul Sartre. Det påstås at generalen avviste den nidkjære ministers anmodning med følgende bemerkning: «For guds skyld Debré, man setter ikke Voltaire i fengsel.»

Attentat mot Sartres hjem

En tid senere ble Sartres hjem ødelagt . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Abonnement kr 195 kvartal