Samtidens mange stalinister


Gjennom intervjuer, observasjoner og arkivfilm får vi innblikk i den forunderlige og utbredte Stalindyrkelsen i dagens Russland.

Poglajen er fast filmkritiker i Ny Tid, bosatt
Email: tina.poglajen@gmail.com
Publisert: 2017-11-10
The Red Soul

Jessica Gorter (Nederland)

Frem til 1960-årene var kartet over Russland dekket med prikker som markerte GUlag-drevne tvangsarbeidsleire for straffanger – som var alt fra småtyver til politiske fanger. Antall fengslede i disse nådde høydepunktet under Josef Stalins styre, og flere millioner mennesker har forsvunnet uten et spor, tross deres familiers forsøk på å avdekke hva som hendte med dem. GUlag-fangene jobbet seg ofte til døde, og det var de som bygget mye av dagens Russland – særlig de store industribyene i den arktiske delen av landet, som Norilsk, Vorkuta og Magadan. Man finner fremdeles beinrester etter mennesker på bakken der avdøde fangers kropper ble dumpet. Hvordan er det da mulig at en stor del av Russlands befolkning fremdeles ser på Stalin som en nasjonal helt? At de samles i russiske byers gater, bærende på portretter av ham, for å vise sin støtte til hans visjon for Russland? En som intervjues i dokumentaren hevder at Stalintilhengerne utgjør over halvparten av befolkningen.

Fascinerende folk. Gorter søker etter svar gjennom intervjuer, observasjoner og arkivopptak av et passende utvalg mennesker, som alle er forbløffende på sitt vis: stalinregimets hemmelige nostalgikere på den russiske landsbygda; de gamle damene som samles og legger ned blomster ved Stalin-statuer i byene; barn av mennesker som ble sendt til tvangsarbeidsleirene uten noen egentlig grunn, som likevel er lite villige til å fordømme regimet i dag; gjestene i et fjernsynsprogram som diskuterer fordelene og ulempene ved Stalins politikk; ungdommene som samles til en pro-russisk feiring på Krim; en Stalintilhenger med sitt eget museum tilegnet den tidligere sovjetlederen, som svarer på Gorters spørsmål på en defensiv, men samtidig utfordrende måte. Og til sist en skoleklasse med tenåringer som opplever det å diskutere landets fortid med foreldrene som tabu, og lærerne deres som har vansker med å la være å fordømme. Innimellom er det intervjuer med folk som prøver å få etablert stalinregimets brutale realiteter i den kollektive bevisstheten, et arbeid som praktisk talt foregår uten støtte fra dagens myndigheter. Dette siste poenget oppleves kanskje noe overflødig ettersom filmens publikum (formodentlig utenfor Russland) trolig ikke trenger å overbevises om hvor undertrykkende Stalins regime var …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)