The Guardian of Memory Regissør Marcela Arteaga

Sammensvergelsen mellom USA og Mexico

MEXICO/USA: I Mexico bryter de menneskerettighetene ved å ignorere loven. I USA bryter de menneske-rettighetene ved å anvende loven.

Nick Holdsworth
Holdsworth er forfatter, journalist og filmskaper.
Email: holdsworth.nick@gmail.com
Publisert: 02.05.2019
The Guardian of Memory

Marcela Arteaga (Mexico)

The Guardian of Memory tar for seg den meksikanske statens oppsiktsvekkende støtte tilvolden som herjer byer rett sør for den amerikanske grensen vis-à-vis RioGrande i Texas. Arteaga dokumenterer de urovekkende omstendighetene somomkranser Donald Trumps populistiske MAGA-bevegelse (Make America Great Again)og forestillingen om en mur betalt av Mexico som skal holde desperateflyktninger ute fra «eventyrlandet» som flyter av melk og honning.

Det sier noe om verdigheten til denne filmen som vever bilder av forlatte eiendeler sammen med smertefulle historier om disse menneskene som må forholde seg til USAs hensynsløse immigrasjons- og asylpolitikk, at verken Trumps navn eller politikk nevnes en eneste gang.


«Å søke asyl er verken et innfall eller en luksus, det er et menneskes
siste billett til livet – og til å fortsette å kjempe.» Advokat Carlos Spector

«Straffefrihet er ikke resultatet avvold», sier Spector. «Det er voldens politikk.»

Meksikanske narkotikakarteller erunder-kontraktører i den uuttalte statspolitikken, som går ut på å rensegrensebyene for innbyggere og klargjøre områdene til økonomisk utnytting for demektige med gode politiske kontakter. Ved å bruke narkogjenger til å myrde ogskremme, og føderale sikkerhetstjenester til å arrestere og «fjerne» dem somhever stemmen mot volden, kan den meksikanske regjeringen framstå som om denhar rent mel i posen.

Ny Tid i julegave

Amerikanerne på sin side benytter en snever tolkning av politisk asyl som utelukker dem som «bare» flykter fra kriminell vold, og immigrasjonsdommere – som i stor er grad tidligere grensevakter – til å avslå det store flertallet av asylsaker.

The Guardian of Memory Regissør Marcela Arteaga

«I Mexico er de nybegynnere når detgjelder korrupsjon», sier Spector. «De bryter menneskerettigheter ved åignorere loven. I USA bryter de menneskerettigheter ved å anvende loven. Lovener et redskap for undertrykking.»

Det finnes, legger han til, «enkonspirasjon mellom de to landene, de tjener begge på å skjule volden».

Et ustraffet voldsregime. De menneskelige historienesom blir fortalt i The Guardian of Memory, tarpusten fra deg.

En mor – med to sønner og deres to vennersom ble tatt av føderalt politi, bare for å bli funnet igjen, identifisert vedhjelp av fottøyet sitt i grunne graver i ørkenen – forteller historien frabegynnelse til slutt, uten å miste fatningen, inntil hun gjenopplever øyeblikketda hun så føttene som stakk opp av sanden.

En ung mann som vandrer i ørkendynene iskumringen, minnes dagen da den frittalende moren hans ble myrdet. «Den dagendrepte de frykten min», sier han. «Nå har jeg ingenting å frykte lenger,ettersom min eneste frykt var at de skulle drepe moren min.»

Omfanget av volden – Spector kaller det etfolkemord – og brutaliteten den framviser (historiene om en ung mann som bleskutt på en kirkegård mens han vannet blomstene på graven til onkelen, som bledrept av kartellet bare noen dager tidligere; den kliniske henrettelsen av tomenn i en bar, henlagt som et voldelig ran av myndighetene; de avhogdemenneskehodene som ligger i veikanten) er filmens frastøtende sluttpoeng.

Med forbløffende kinematografi – scenenemed stormskyer som samler seg i ørkenen lik en soppsky, eller Melkeveien omnatten, strålende i regnbuens farger – er TheGuardian of Memory en beretning som ikke slippertaket i deg. Det er en fortelling om «forbrytelsene mot menneskeheten somfortsetter å begås ustraffet i Mexico», slik rulleteksten tilsier.

[/mepr-active]
… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.