Sammen for livet

Den klassiske modellen for hvordan vi oppfatter og responderer på ting utenfor oss, er at det kommer informasjon til hjernen fra kroppen eller omgivelsene, og at denne behandles før det sendes informasjon ut igjen. Teorien om kroppslig situert kognisjon sier at det er annerledes:

Det foregår alltid en interaksjon med omverdenen. Informasjonen befinner seg ikke i jeget. Hvis du for eksempel samtaler med en annen: Det du føler og tenker, er nær knyttet til den andre og hvordan denne oppfører seg.

På samme måte er vår interaksjon med datamaskiner, mener Edward Ashford Lee, som er professor emeritus i elektroteknikk og datavitenskap ved Universitetet i California. Når vi søker etter informasjon via Google, kommer maskinen med konkrete forslag til hva vi bør søke på. Disse er ofte bedre enn våre egne forslag, og så går vi videre med dem.

Digital kreasjonisme

Det er vanlig å anse datamaskiner som redskaper som gjør det vi ønsker . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Abonnement kr 195 kvartal