George Monbiot, Oxford, 27/07/2017 photographed by Dave Stelfox for Verso (Promotional use only)

Sammen er vi mindre alene

Nyliberalismens konkurranseprinsipp går imot vår natur; det er samarbeid som er unikt ved vår art – og samarbeid som kan redde oss.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2018-11-16
Out of the Wreckage
Forfatter: George Monbiot
Verso Books, USA

I dag finnes det to hovedfortellinger om samfunn og økonomisk samarbeid: en nyliberalistisk som bygger på ideen om at naturen er brutal og at vi mennesker befinner oss i en konstant konkurransesituasjon, og en annen, motsatt, som ser samspill mellom arter som mer grunnleggende enn konkurranse, og at mennesket er unikt med sin evne til omtanke for andre og gjensidig samarbeid også utenfor flokken.

I Out of the Wreckage («Ut av vraket») har den britiske skribenten og miljøaktivisten George Monbiot levert et tydelig forsvar for mellommenneskelig samarbeid. Dette er mest naturlig for arten vår, hevder han. Nyliberalismens konkurranseånd går med andre ord mot menneskenaturen; «den usynlige hånd» bygger på en falsk ideologi. Forfatteren ønsker å skape en global dugnadsånd.

Sosial bevissthet

Monbiot er langt fra bare en uforpliktende forbruker av store ord. Akkurat som sin kanskje enda mer respekterte forfatterkollega Pinkaj Mishra, som med sin bok Age of Anger (2017) på en troverdig måte forklarte årsaken til den store bølgen av paranoia og hat som har skylt over Vesten de siste årene, vil Monbiot forsvare det globale demokratiet. Han trekker ikke de samme lange historiske linjene som Mishra, men er mer fokusert på nåtiden og troen på politisk og økologisk aktivisme. Monbiot er mindre intellektuell enn sin indiske kollega, men desto mer handlekraftig.

Mai 2015 var Sanders praktisk talt ukjent; da valgkampanjen var over, hadde Sanders flertall i 22 stater.

Problemene begynner allerede i skolen, mener Monbiot. Selv var han en «rettlinjet, analytisk og ekstremt læringsdyktig» elev, og kunne gått gjennom livet som et strømlinjeformet individ, uten behov for å motsette seg samfunnsutviklingen eller vise misnøye med skolesystemet. Men fordi han merket at hans medelever ikke likte seg så godt på skolen som ham selv, begynte han å hjelpe de andre med leksene. Slik utviklet han sin sosiale bevissthet.

Opplysning viktig

Boken er full av gode eksempler på hvilke forandringer som bør gjennomføres. Blant annet mener forfatteren at World Trade Organization (WTO) bør byttes ut med FTO – Fair Trade Organization – og at vi, når vi stemmer ved …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.