– Samfunnsvern er noen ganger viktigere enn personvern

– Hvis politiet skal kunne stoppe den organiserte kriminaliteten, da trenger vi tilgang på nye metoder og nytt utstyr, sier Arne Johannesen, leder for Politiets Fellesforbund.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Lederen for politiets Fellesforbund, Arne Johannesen, mener at det eneste riktige å gjøre er å tillate politiet å bruke flere metoder for å få stoppet den groveste kriminaliteten.

– Hvis vi skal få gjort noe med den grove organiserte kriminaliteten, må vi kunne bruke rom- og telefonavlytting, bruke overskuddsinformasjon, provokasjon og infiltrasjon. Disse kriminelle miljøene er så kyniske at vi ikke kommer noen vei med tradisjonelle virkemidler, sier Arne Johannesen.

– Vi må klart skille mellom hva slags type kriminalitet det er snakk om. Det vi her snakker om er den råeste kriminaliteten som vi kjenner til. Dette er organisert kriminalitet som nesten alltid operer over landegrensene. Disse skyr ingen midler for å oppnå sine mål. Hvis vi skal kunne stoppe dem, da må vi ha utstyr og metoder som gjør at vi kan ta dem, sier arne Johannesen.

– Jeg støtter helhjertet romavlytting som en metode for å avsløre den organiserte kriminaliteten. Politiet bør også ha mulighet til å bruke de i dag lovlige metodene i forbindelse med flere saker.

Arne Johannessen sier at politiet allerede har en rekke mulige metoder som de kunne brukt oftere.

– Det ligger en hindring i blant annet krav til hvor streng straff en kriminell handling vil få, før vi kan benytte oss av disse metodene. Dette bør vi få endret så raskt som mulig.

Utfordringer

Han mener at hvis myndighetene skal lykkes i å få til en ny offensiv mot de verste kriminelle miljøene, da er det tre områder de må ha med.

– I forbindelse med politimetodeutvalgets innstilling vil jeg utfordre både politikere og andre som deltar i den høringsrunden som vi er inne i nå, til å ta opp og vurdere tre områder nøye. Det første er hvilke nye metoder vi trenger. Her mener jeg at romavlytting må tillates. Det andre området er begrensningen i strafferammen for når vi kan bruke de metodene som allerede er lovlige i dag. I dag krever loven at en kriminell handling må ha minst 10 års strafferamme før politiet kan ta i bruk en rekke metoder. De siste området jeg utfordrer dem på er tangegangen bak bruken av disse metodene. Vi har og skal ha streng kontroll med bruken av alle metoder for avsløring av kriminalitet. Men hvis vårt arbeid også skal være forebyggende, da må politiet ha tillatelse til å bruke en rekke av disse politimetodene før den kriminelle handlingen gjennomføres. I dag kan vi bruke mange metoder – men først etter at den kriminelle handlingen er gjennomført, sier Arne Johannesen.

– Vi må huske på at vi snakker om grupper av kriminelle som vi finner i de grove ransmiljøene, dette er menneskkesmuglere, narkotikaforbrytere, folk som tvinger unge jenter til å selge kroppen sin, såkalt trafficking og det er barnapornogrupperinger. Dette er helt spesielle miljøer som gjennom sin råskap og sine handlinger er en trussel mot hele samfunnet. De må stoppes.

– FNs generalsekretær Kofi Annan har uttalt at en av de største farene for demokratiene i verden er økningen i kriminaliteten. Kampen mot kriminaliteten må vi kjempe sammen, og sa er det ikke nok kun å forholde seg til eget land, men også se hva som skjer i nabolandene. I Norge har vi merket at Sverige og Danmark har strammet inn på noen områder.

Langt etter

Han peker på at i dagens situasjon ligger politiet langt etter i utstyr, sammenlignet med det de organiserte kriminelle miljøene stiller opp med.

– Vi så etter Stavanger-ranet at ranerne gjennom en butikk som Spy Shop i Oslo kunne gå rett inn fra gata og kjøpe det ypperste av utstyr på markedet. Utstyr som politiet i Norge bare kan drømme om. I disse sakene ligger politiet langt etter de kriminelle, og det er der vi må bli bedre og få lov til å bruke metoder som gjør at vi kan både ta de som begår forbrytelser og ikke minst hindre at det begås nye kriminelle handlinger, sier Johannesen.

Han mener at personvernet i noen tilfeller må vike.

– Vi vil i disse sakene kunne oppleve at vi må fire på personvernet, for i stedet å ta vare på samfunnsvernet. Vi kan bare tenke på alle de barna som blir utsatt for overgrep og misbrukt i barnepornosakene. Hvis vi skal kunne gripe inn og hindre at barn havner i disse miljøene, da må vi ha mulighet til å gå inn på et tidlig tidspunkt og hindre at overgrepene settes i gang.

Arne Johannesen sier at det finnes i dag så mange store og alvorlige forbrytelser som ikke er oppklarte i Norge, at det alene er nok til at vi må vurdere situasjonen på nytt.

– Vi har i dag 17 store ran som ikke er oppklarte i Norge. Hvis politiet fikk tilgang på bruk av rom- og telefonavlytting mot disse miljøene, så kunne vi hatt en større mulighet til å avsløre tidligere ran og ikke minst avsløre planlegging av kriminelle handlinger.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here