Samers og finnmarkingenes rettigheter

Nå har debatten om retten til land og vann i Finnmark igjen nådd de store høyder, men til forskjell fra forrige gang så har vi nå et fylkes- og Sameting som sammen har en god dialog og som arbeider for å finne de beste løsninger for hele Finnmark Fylke. I fredagens Nordlys går både sametingspresident […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Nå har debatten om retten til land og vann i Finnmark igjen nådd de store høyder, men til forskjell fra forrige gang så har vi nå et fylkes- og Sameting som sammen har en god dialog og som arbeider for å finne de beste løsninger for hele Finnmark Fylke.

I fredagens Nordlys går både sametingspresident Sven Roald Nystø og fylkesordfører Helga Pedersen ut med sine presiseringer på hvorfor man bør lovfeste finnmarkingenes rettigheter, og begrunner dette med at allmennheten ikke skal ha andre rettigheter i Finnmark enn i resten av landet. Et bedre utgangspunkt i forhold til allmennhetens rettigheter kunne vi ikke hatt.

Nå får man bare håpe at Stortinget også tar disse signalene og legger til rette for et nytt og bedre forvaltningsorgan. Mine partikollegaer Reidar Johansen og Olav Gunnar Ballo har i hvert av sine innlegg (FD 19.mars) tatt til orde for at man ønsker å videreføre dagens forvaltningsordning, og stiller seg dermed bak både Norges Jeger og Fiskerforbund og Frp.

Jeg må si meg dypt uenig med begge to. Reidar Johansens innlegg synes jeg på mange måter faller på sin egen urimelighet. Dersom man velger å tolke Sametingets krav i verste mening, ja så ser man spøkelser på høylys dag. Å tegne et bilde av at samene har som mål å danne en samisk nasjonalstat er en typisk splitt- og hersk-teknikk og passer seg ikke for en sosialist.

Samiske eiendomsrettigheter er ikke ensbetydende med at finnmarkingenes rettigheter svekkes, tvert imot. Å slå fast en samisk kollektiv eiendomsrett innebærer at også finnmarkingenes eierrettigheter, generelt, vil bli slått fast i lovs form. Når Reidar Johansen samtidig hisser seg opp over at Sametinget stiller krav, så viser det at man ikke har forstått utgangspunktet for lovforslaget.

Olav Gunnar Ballo bruker i sin artikkel Nystøs begrep – privatisering i negativ forstand for å bygge opp under sin argumentasjon. Slik jeg ser det er dette en form for privatisering, i positiv forstand, som vi alle kan leve med. Uavhengig av etnisitet vil den påtenkte kommisjonen kunne slå fast både individers og gruppers eierrettigheter. Dersom lovforslaget går igjennom, vil det ikke skje en etnisk forskjellsbehandling av folk innenfor det samme geografiske området fordi skillet vil gå på bruk av næringsvirksomhet og i fritidsøyemed. Olav Gunnar Ballo er vel stort sett den eneste som ser for seg et Indre-Finnmark-reservat, og sammen med Reidar Johansen en av de få som fortsatt ser fordelene ved at med staten som eier vil Finnmark fortsatt være et eldorado for friluftsinteresserte fra hele landet.

Gro-Merete Siri,

SVs 1.kandidat til sametingsvalget, Karasjok

.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here