FOTO: Rusten Hogness, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2548992

Sameksistensens kunst i masseutryddelsens tid


Mennesket bør inngå i en intim og levende «samskapelse» med andre arter fremfor å bedrive et tørt nullsumsspill av kalkulert risiko og balansering av egeninteresse, mener Donna Haraway. 

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 15. desember 2016

Donna Haraway er en veteran fra den alternative californiske filosofiscenen og beveger seg konsekvent i randsonene for det menneskelige. Tidligere har hun utfordret måten vi forstår oss selv på ved å forbinde feminisme med en tenkning omkring ikke-menneskelige vesener – både dyr og cyborger. Denne gangen mønstrer hun et helt menasjeri av dyr, forskere, kunstnere, insekter, bakterier og folkeslag i en ny gjennomtenkning av forholdet mellom menneske og natur.

Formularet i tittelen «Staying with the trouble», oppsummerer Haraways vel …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal