Samehets og raseskille?

Leder av Kautokeino SV, Johan Mathis Gaup og seks andre navngitte sannsynligvis SV-medlemmer (hovedsakelig hjemmehørende i Indre-Finnmark) har gått ut med en pressemelding der de «refser» Olav Gunnar Ballo for sin opptreden i behandlingen av Finnmarksloven. Johan M. Gaup sier i en uttalelse i Altaposten av 21. mai at Ballo ikke har enerett til å […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Leder av Kautokeino SV, Johan Mathis Gaup og seks andre navngitte sannsynligvis SV-medlemmer (hovedsakelig hjemmehørende i Indre-Finnmark) har gått ut med en pressemelding der de «refser» Olav Gunnar Ballo for sin opptreden i behandlingen av Finnmarksloven.

Johan M. Gaup sier i en uttalelse i Altaposten av 21. mai at Ballo ikke har enerett til å fronte Finnmark SV i denne følelsesladde saken. Greit nok så langt. Men Ballo har flertallet av medlemmene i Finnmark SV pluss et stort flertall av Finnmarks befolkning bak seg. Over 10000 stemmeberettigede finnmarkinger skrev under på oppropet om å utsette behandlingen av Finnmarksloven inntil alle paragrafinnstillinger hadde vært ute på høring. Dessuten hadde Ballo et enstemmig landsstyre og en enstemmig stortingsgruppe bak seg. Ballo er i likhet med de andre stortingsrepresentantene valgt inn på tinget for å tale folkets sak, det folket som har valgt dem. Han har aldri lagt skjul på hvor han står i saken om Finnmarksloven. Alle vi som ga Ballo vår stemme ved stortingsvalget, visste hvor vi hadde han i denne saken:

  • Han ville kjøre hardt på demokratiske spilleregler.
  • Han ville jobbe for å få en balansert lov som behandler alle fylkets innbyggere likt.
  • Han ville stemme imot all form for privatisering og innskrenkning av allemannsretten.

Der står han fjellstøtt også i dag. Han har hele tiden vært åpen og tydelig og innfridd det han har lovet sine velgere. At hans politiske motstandere tyr til lavmål i argumentasjon for å svekke han med å kalle han for «samehetser» og det som verre er, får stå for dere egen regning. Jeg mener vi har mye å takke Ballo for som har stått oppreist i stormen og sørget for at folket fikk vite hva lovmakerne i de lukkede rom behandlet.

I et demokrati er det selvsagt at man stiller kritiske spørsmål omkring aktuelle problemstillinger. Det som angår samene er intet unntak i så måte. Det kan ikke være sånn at en liten gruppe i befolkningen skal være overordnet alle andre og være fritatt all kritisk oppmerksomhet. Når noen bruker uttrykk som samehets, rasisme og det som verre er, mener jeg det slår tilbake på dem som skiller befolkningen på grunnlag av etnisk tilhørighet. Jeg er fullstendig klar over at Norge har ratifisert ILO-konvensjonen, en konvensjon laget for folkegrupper som har behov for særbehandling, men jeg er ikke i stand til å se at grupper i dagens Norge har behov for noen særlov med formål å fremme raseskillepolitikk. La gå om jeg blir som barnet i eventyret om «Keiserens nye klær». En lov som skal presses på folk imot deres vilje vil aldri resultere i noe positivt.

Ranveig Pedersen er mangeårig medlem i SV

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here