Sakprosa: september


...

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 2018-09-03

Svetlana Aleksijevitsj:
Frihet: Mennesket, litteraturen og Russland
Kagge forlag, Norge

Boken består av tre foredrag journalisten og forfatteren har holdt de seneste årene: I Oslo i 2017, Nobelforedraget i Stockholm i 2015 og takketalen ved tildelingen av De tyske bokhandleres fredspris i Frankfurt am Main i 2013. Vi får her vite mer om det omfattende arbeidet som ligger bak krøniken over det «røde» imperiet. Det tok Aleksijevitsj 30 år å skrive de fem bøkene, og under foredraget på Litteraturhuset i Oslo 28. august 2017 omtaler hun dem som én stor bok: «Krøniken består av fem bøker, men er i grunnen én eneste stor bok om den sovjetrussiske sjels historie fulgt gjennom nesten hundre år.» Hun forteller også om sin egen fars siste ønske: å få partiboken begravet sammen med seg. «Dette var den siste generasjonen som var dødelig smittet av kommunismen. Forhekset av utopien. Ikke engang vi, barna deres, kan forstå dem. Personene i de seneste bøkene var annerledes. De fortalte om da de kjempet i Afghanistan uten å forstå hvorfor de skulle ofre livet, de fortalte om da de spadde ned smeltet grafitt fra taket på reaktoren i Tsjernobyl. De utførte en jobb som roboter burde ha gjort. Så falt det storslagne «røde» imperiet fra hverandre, og disse menneskene sto rådville igjen i den nye verdenen.» Frihet er oversatt av Hege Sunne Bergan og Alf B. Glad. Innledningen er ved forfatter Erika Fatland. 

Carsten Jensen:
Kældermennesker
Politikens forlag, Danmark 

Når denne avisen går i trykken, skal Carsten Jensens nye debattbok være ute. Tittelen gir assosiasjoner til den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskis bok fra 1864, som på norsk har fått tittelen Opptegnelser fra et kjellerdyp (tidligere Kjellermennesket). Undertittelen er: Om populisme og besværet med at være menneske. Jensen belyser viktige samfunnsspørsmål og utfordringer i vår tid. Her handler det om Dansk Folkeparti og Donald Trump. Og det viktige spørsmålet reises: Hvem er man når røttene rives opp? Jensen er kjent som en tydelig samfunnsdebattant, og taler den alltid den svakere parts sak. I sommer hadde han en tekst på trykk i Dagbladet …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal