Sakprosa: mars

...
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 01.03.2018

Erling Kagge:
Å GÅ – ett skritt av gangen
Kagge Forlag, Norge

Forlegger, forfatter og filosof Erling Kagge følger opp boken Stillhet i støyens tid. Gleden ved å stenge verden ute med et annet fenomen det er lett å overse betydningen av: å gå. Å gå gjør livet litt mer komplisert, for det er mer behagelig å ta bilen, bussen, eller bli sittende rolig et sted. Å GÅ – ett skritt av gangen er skrevet i en personlig tone, med mange referanser til filosofer og forfattere. Filosofen Martin Heidegger blir tidlig introdusert: «Det å være handler ikke bare om å være i verden slik som steiner er, men å forholde seg til hvordan man er i verden. Vi mennesker bør, som Heidegger fremhever, være villige til å påta oss byrder for å være fri.» Velges derfor minste motstands vei lever man et ufritt og kjedelig liv. Noen mennesker har ikke muligheter for å gå på egne bein, og de som er på flukt går langt om de vil eller ikke. Ingen av de to gruppene har fått plass i boken, det er et minus ved den. Boken er for friske føtter med et høyt tempo i den vestlige verden.

Timothy Morton:
Being Ecological
MIT Press. England

Med fremveksten av det moderne samfunnet har vi på veien ødelagt vår egen evne til tenkning, mener den engelske filosofen og professoren Timothy Morton. På hjemmesiden www.ecologywithoutnature.blogspot.no skriver han om vårt nå distanserte forhold til «naturen», som et objekt der borte. Morton har skrevet flere bøker om «økologisk tenkning». Med Being Ecological vil han nå ut til flere lesere, for å vise at økologi angår absolutt alle av oss, om vi er interesserte eller ikke. Morton skriver i forordet at han liker å se sin nye bok lik en film, der jevngamle professor Graham Harman er produsenten, og med størrelser som filosofene Immanuel Kant og Martin Heidegger som ansvarlige produsenter. Morton har tidligere samarbeidet med artister som Bjørk og Pharrell Williams, og nylig med skuespilleren Jeff Bridges (se denne månedens spalte om film).

Norman G. Finkelstein:
Gaza: An Inquest into Its Martyrdom
University of California Press. USA

I februar var Finkelstein i Norge og ble flere steder i landet bokbadet av lege Mads Gilbert i forbindelse med utgivelsen av Gaza: An inquest into its martyrdom. Finkelstein er av jødisk avstamming, og sønn av foreldre som begge overlevde Holocaust. Han er statsviter og tidligere professor, og har vokst opp i USA. Israel-Palestina konflikten har vært hans anliggende gjennom stort sett hele forfatterskapet, så også i denne utgivelsen. Temaet i hans nye bok er helt og holdent viet den uholdbare situasjonen til befolkningen i Gaza, som består av 2/3 flyktninger, og der halvparten av befolkningen er under 18 år. Boken er resultat av et omfattende arbeid over mange år og inneholder et stort kilderegister. Slik det tar tid å gå, ref. Erling Kagges nye bok, vil det ta tid å lese Gaza: An inquest into its martyrdom av Norman G. Finkelstein. I tillegg gjør den livet mer komplisert.

Kommentarer