Bestill vårutgaven her

Sakprosa: mai

...

Azra & Maria Gilani:
En muslimsk mors kamp
Vigmostad & Bjørke, Norge

Høsten 2016 hadde pakistanske Azra Gilani en kronikk på trykk i Aftenposten med tittelen «Muslimske mødre, nå må dere våkne». Med kronikken ville Gilani ta et oppgjør med begreper som skam og ære, og hun mente at en vellykket integrering starter med kvinnene. Gilani fikk mange og sterke reaksjoner. I En muslimsk mors kamp, som hun har skrevet sammen med sin datter Maria, forteller hun om sin tid i Norge, fra hun kom som arbeidsinnvandrer tidlig på 70-tallet. Azra ville fra første stund tilpasse seg det norske samfunnet, og opplevde motstand fra både sin familie, og i det norsk-pakistanske miljøet. I forordet til boken spør Azra Gilani blant annet: «Hva kan vi muslimske mødre bidra med for å få til en endring i samfunnet vi er en del av?»

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,7,9,10,11,12,13″ ihc_mb_template=”1″ ]

Linda Martín Alcoff:
Rape and Resistance
Polity, USA/England

Martín Alcoff har i kjølvannet av MeToo skrevet en bok om én side som har vært lite påaktet til nå, i følge forfatteren: Ofte har den krenkede måttet bære altfor mye ansvar også når overgrepet har blitt kjent. Forfatteren er advokat, tidligere aktivist, og som hun skriver, er hun også en «survivor»/overlever. Hun underviser i filosofi og kjønnsforskning ved Hunter College og New York University. «Det var ikke før jeg begynte en seriøs studie av den franske filosofen Michel Foucault at jeg tenkte på seksuelle overgrep i en teoretisk kontekst. Foucaults utsagn om voldtekt er problematiske, for å si det mildt, og har mottatt mye fortjent feministisk kritikk,» skriver hun og diskuterer Foucaults syn senere i boken, som en av flere innfallsvinkler til et tema som er komplekst.

Tim Ingold:
Anthropology: Why it Matters
Polity, USA/England

Denne boken er en del av forlagets serie why it matters. På en rekke presserende spørsmål om samfunnet vårt i dag, det være seg om fundamentalisme, klimautfordringer eller generell ustabilitet, så kan nettopp faget antropologi sitte på den innsikten vi trenger for å møte dette, mener forfatteren. Antropologi er læren om mennesket, og faget lar menneskers visdom og erfaringer komme til uttrykk, uansett deres bakgrunn. Forlaget mener antropologien kan få en renessanse i vår tid, knyttet til håp og deltakelse i samfunnsdebatten. Den norske sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen siteres på forlagets side, han beskriver Ingold som en original og radikal tenker, som fortjener mange lesere, også utover eget fagfelt.

[/ihc-hide-content]
Kaisa Ytterhaug
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.

Du vil kanskje også like