Sakprosa: juli


...

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 2. juli 2018

Espen Søbye:
Fakta om olje – Hvordan petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen har forandret Norge
Oktober, Norge

Fakta om olje gir et fortettet og usminket bilde av olje- og gass-virksomheten i Norge fra letingen startet i 1965 og frem til i dag, og viser hvordan utvinningen av olje og gass til havs har vokst til å bli en av de betydeligste næringene i landet når det gjelder sysselsetting, økonomiske ringvirkninger og inntekter til staten. Ved hjelp av offisiell statistikk forteller Espen Søbye oljenæringens historie effektivt og faktisk. Siden begynnelsen av 1980-årene har petroleumsnæringen vært det kraftigste økonomiske lokomotivet i Norge. Politikernes ambisjoner om å styre oljevirksomheten har vært store. Et gjennomgående spørsmål i boken er om ikke sektoren har blitt så mektig at det nå er den som styrer. Alle snakker om oljeinvesteringene, men få vet hva de består i og hvilke varer og tjenester de etterspør. Hva er oljeprisen, hvordan måles utvinningen av olje og gass, hvor mange tonn offeranoder går med for å hindre at stålplattformene ruster opp? Omtalen er hentet fra forlagets presentasjon av boken.

Sverre Varvin:
Flyktningers psykiske helse
Universitetsforlaget, Norge

Forlaget skriver: Flyktninger har en krevende vei til Norge, ofte preget av store påkjenninger og overgrep. Hjemlandet er forlatt, og de har mistet ikke bare nære personer og hjemlig kultur, men også sine fremtidsmuligheter. Tortur og andre systematiske overgrep sikter nettopp mot å ødelegge menneskets tro på seg selv og fremtiden. Men det finnes mange selvhelende krefter i mennesker og i grupper. Måten vi tar imot og behandler flyktninger på, er avgjørende for at disse kreftene skal få utfoldelse. Boken er først og fremst skrevet for helsepersonell. Varvin har også tidligere skrevet om tilsvarende tema. I boken Flukt og eksil (som også er skrevet for helsepersonell) beskrives også flyktningers sosiale og kulturelle bakgrunn. Forfatteren viser betydningen av å se flyktninger som enkeltmennesker med hver sin unike historie og ikke som en ensartet gruppe.

Neville Morley:
Classics – Why It Matters
Polity, England og USA

Europeisk dannelse for eliten innebar i flere generasjoner å lære gresk og latin. Man ble mer kultivert av det, og visstnok mer kreativ. Det fantes ikke en mer betydelig sivilisasjon enn den i Hellas eller i Roma.

Slik ser man det ikke lenger, men Neville Morley argumenterer for at det fremdeles er av største viktighet – uansett hvilken klasse man tilhører, å befatte seg med denne kulturarven. Morley mener at vi kan lære mye om vår samtid, om den komplekse, sosiale og politiske verdenen vi lever i, nettopp gjennom studier av språkene og av kulturen. Professoren ved Exeter University i England beskriver også i Classics hvordan den klassiske tradisjonen nå revitaliseres hos yngre studenter.

Abonnement kr 195 kvartal