Sakprosa: juli

...

Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 02.07.2018

Espen Søbye:
Fakta om olje – Hvordan petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen har forandret Norge
Oktober, Norge

Fakta om olje gir et fortettet og usminket bilde av olje- og gass-virksomheten i Norge fra letingen startet i 1965 og frem til i dag, og viser hvordan utvinningen av olje og gass til havs har vokst til å bli en av de betydeligste næringene i landet når det gjelder sysselsetting, økonomiske ringvirkninger og inntekter til staten. Ved hjelp av offisiell statistikk forteller Espen Søbye oljenæringens historie effektivt og faktisk. Siden begynnelsen av 1980-årene har petroleumsnæringen vært det kraftigste økonomiske lokomotivet i Norge. Politikernes ambisjoner om å styre oljevirksomheten har vært store. Et gjennomgående spørsmål i boken er om ikke sektoren har blitt så mektig at det nå er den som styrer. Alle snakker om oljeinvesteringene, men få vet hva de består i og hvilke varer og tjenester de etterspør. Hva er oljeprisen, hvordan måles utvinningen av olje og gass, hvor mange tonn offeranoder går med for å hindre at stålplattformene ruster opp? Omtalen er hentet fra forlagets presentasjon av boken.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer