Sakprosa: februar

Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilansjournalist og fotograf i Ny Tid.

Bana Alabed:
Kjære verden. En syrisk jentes historie om krig og bønn om fred
Font Forlag. Norge

I 2009 ble Bana Alabed født i Aleppo, og i fjor, 8 år gammel, debuterte hun (med god hjelp) som forfatter av en bok om oppveksten i Syria og beleiringen av hjembyen Aleppo. Kjære verden er dedisert til «alle barn som lider i en krig. Dere er ikke alene». Bana ble kjent verden over for sine meldinger på Twitter i 2016, hele 300 000 mennesker fulgte henne der, og flere av tweetene er trykket i boken. Kjære verden inneholder også fotografier fra en lykkelig barndom i Syria, samt fra Tyrkia der hun nå er i sikkerhet med familien. Boken gir et viktig innblikk i en krigshverdag sett med et barns øyne. Banas bok kan leses av alle, men at norske barn nå gis mulighet til å forstå krigens realiteter bedre, siden den er skrevet av en jevnaldrende, er prisverdig.

Dmitri Trenin:
What is Russia Up To in the Middle East?
Polity. England/USA

Dmitri Trenin er direktør for tankesmien Carnegie Moscow Center, og har vært med siden starten i 1994. Han kom da fra en 20 år lang karriere i det russiske militæret. På 140 sider tar han mål av seg til å gi leseren bred og dyp innsikt i Russlands interesser i Midtøsten. Essayet er delt opp i fire kapitler: Historie, krig, diplomati og handel, med en overordnet konklusjon til sist. Trenin påpeker at Russland som stormakt har stått bemerkelsesverdig stille de siste 25 årene, men nå er tilbake med full kraft. Putins hovedanliggende, ifølge Trenin, er å bringe Russland tilbake på topp i internasjonal politikk, og den russiske presidenten har valgt Midtøsten som arena for sitt maktspill.

David Naguib Pellow:
What Is Critical Environmental Jusice?
Polity. England/USA

Naguib Pellow er professor i natur- og miljøstudier ved Universitetet i Santa Barbara, California. Kvaliteten på våre omgivelser påvirker vårt velbefinnende deretter, og det er nødvendig å forske mer på dette, mener forfatteren. Pellow skriver om tre ulike områder som hver kan belyse temaet: Det første tar utgangspunkt i drapet på den afro-amerikanske tenåringen Michael Brown 9. august 2014. Etter en rekke drap på afroamerikanere tok folk til gatene med krav om at svartes liv skulle ivaretas på lik linje med hvites: Black Lives Matter. Det andre området for Pellows arbeid er fengselsforholdene i USA, og det siste han belyser er Israel–Palestina-konflikten.

Sophie Berg:
Vidunderkuren. Hvorfor du bør elske og frykte antibiotika
J.M. Stenersens forlag. Norge

Når vi blir syke er det ikke alltid det enkleste som er det beste, altså å få (enda) en antibiotikakur, er budskapet til legen og forskeren Sophie Berg i denne boken. Vidunderkuren er ikke bare rettet mot legene. Det er vi enkeltmennesker som har hovedansvaret for helsen vår, og i Bergs bok kan vi lære om bakteriene vi lever med samt få kunnskap om antibiotika slik at vi bedre kan skjelne når det er nødvendig med «vidunderkuren». Flere vanlige sykdommer gjennomgås også, samt alternativer til antibiotikabehandling.

---
DEL