Sakprosa: august


...

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 2018-08-01

Pankaj Mishra:
Raseriets tidsalder – en samtidshistorie
Solum Bokvennen, Norge

Kan vi spore fremveksten av høyreekstreme krefter og islamsk radikalisering tilbake til ideer fra den franske revolusjon? Ja, skriver indiskfødte Pankaj Mishra i sin bok som nå utgis på norsk. Originaltittelen Age of Anger – A History of the Present er blitt til Raseriets tidsalder – En samtidshistorie, og her skriver Mishra at historien ikke gjentar seg, tross mange fellestrekk med fortiden: Samtidens ubehagelige utfordringer, i vår globale og samtidig panisk individuelle tidsalder, er unik, og dypere, mener han: Farene er mer diffuse og vanskeligere å forutse. Mishra diskuterer samtiden ved å trekke inn etisk orienterte tenkere som Hannah Arendt, Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche samt en rekke kjente forfattere. Mishra er essayist, romanforfatter og litteraturkritiker. I oppveksten var han lite interessert i skolen; han ville bare lese. Som universitetsstudent stakk han seg igjen unna for å fordype seg i bøkene. I prologen til Raseriets tidsalder forteller han om sin bakgrunn og om hvilke intellektuelle impulser som har påvirket ham – i første rekke europeisk og amerikansk litteratur og tenkning. 

Richard J. Bernstein:
Why Read Hannah Arendt Now?
Polity, England/USA

Why Read Hannah Arendt Now? er skrevet av Richard J. Bernstein, professor i filosofi ved The New School for Social Research i New York. I denne utgivelsen presenteres filosofen Hannah Arendt (1906–1975) for et bredere publikum. Leseren kjenner igjen filosofens temaer og problemstillinger i overskriften på kapitlene: statsløs og flyktninger, retten til å ha rettigheter, Arendts kritikk av sionismen, rasisme og segregering, ondskapens banalitet og så videre. I omtalen av boken på forlagets sider beskrives utgivelsen nærmest som et «must», siden interessen for Arendts tenkning har økt enormt de seneste år. Filosofens innsikter er presserende i en samtid der vi opplever stigende hat og ondskap i ulike former. Bernstein viser Arendts dyktighet til å beskrive vår tids mørke, men også til å lyse opp veien for den som tar seg tid til refleksjon og fordypelse.

Knut Kjeldstadli:
Arbeid og klasse – Historiske …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal