Sakprosa: april

...
Kaisa Ytterhaug
Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.
Email: ykaisa@hotmail.com
Publisert: 05.04.2018

Sun Heidi Sæbø:
Kim Jong-Un. Et skyggeportrett av en diktator
Cappelen Damm, Norge

Forfatter og journalist Sun Heidi Sæbø skrev i 2015 Kims lek, en bok om det storpolitiske spillet mellom Sør- og Nord-Korea, med deler av handlingen lagt til Oslo. Tittelen Kims lek viser til Kim Il-sung, som ledet det kommunistiske arbeiderpartiet og var statsleder fra Nord-Koreas tilblivelse i 1948, og til sin død i 1994. I sin nye bok som kom nå i 2018, går Sæbø opp sporene etter drapet på Kim Il-sungs barnebarn, Kim Jong-nam. Jong-nam døde etter å ha blitt utsatt for en større dose nervegift på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar 2017. Raskt etter drapet var Jong-nams halvbror, Nord-Koreas leder Kim Jong-un, blant de mistenkte.

Serhij Lesjtsjenko:
Oligarkenes vekst og fall – kamp mot korrupsjon i Ukraina
Pax Forlag, Norge

Lesjtsjenko er tidligere gravejournalist og mottok i 2013 Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs pressepris for Russland og Øst-Europa. Fra 2002 til 2014 dekket han korrupsjon for avisa Ukrayinska Pravda. I 2016 støttet Fritt Ord oversettelsen av boken som nå er kommet ut på norsk. Forlaget skriver: Ukraina er et av landene i Europa med dårligst levekår, men med en enorm rikdom for de få på toppen. Oligarkenes vekst og fall består av to bøker der forfatter Serhij Lesjtsjenko avslører hvordan Ukrainas politiske elite jukser til seg penger og makt. Her avdekkes kynisk maktkamp, svik, sammensvergelser og bankkontoer på Bahamas.

Byung-Chul Han:
Saving Beauty
Polity Press, England/ USA

«Det pene» er allestedsnærværende i den digitale tidsalderen, men har nettopp derfor også mistet sin substans, mener forfatteren av Saving Beauty. Koreanskfødte Byung-Chul Han er professor i filosofi og kulturstudier ved et universitet i Berlin. Han innleder boken med å si: «Det glattpolerte (the smooth) er vår tids signatur. Den binder sammen skulpturer av Jeff Koon med iPhone og brasiliansk voksing. Hvorfor ser vi på det polerte/ pene som vakkert?» Forfatteren mener at det henger sammen med et samfunn der alt skal være så positivt og hvor det negative ikke har noen plass, der alt er et eneste jag etter «likes» i sosiale medier. Og i avslutningen av Saving Beauty kan vi lese at forfatteren mener at vi i dag står overfor en krise. Å redde det skjønne handler om å redde det som forplikter. Mellom innledningen og bokens siste oppfordring går forfatteren inn i en diskusjon over temaet, sett i lys av en rekke tenkere som har viet estetikken en plass i sitt forfatterskap. Blant mange kan nevnes Platon, Roland Barthes, Edmund Burke, Immanuel Kant og Simone Weil. Slik ønsker Han å bevisstgjøre oss der vi nå ubevisst løfter frem de polerte uttrykk i jakten på enda et likerklikk.

Gratis prøve
Kommentarer