Sa nei til FN-tjeneste i Irak

Norge fikk en forespørsel om å sende personell til en FN-operasjon i Irak, men ville ikke.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 24.01.2008
Kommentarer