Sa ja til aktiv dødshjelp

Den 10. april legaliserte Nederland aktiv dødshjelp. Barn ned til 12 år kan fra høsten av bli avlivet, eller få hjelp til å begå selvmord.
Avatar
Email: c26@nytid.no
Publisert: 19.04.2001

Loven ble vedtatt i underhuset allerede den 28. november i fjor. Tirsdag før påske gikk den igjennom i overhuset, eller Senatet, også; med 46 mot 28 stemmer. Det er ventet at loven om euthanasi vil bli gjort gjeldende fra høsten av.

Den nye loven er en videreføring av dagens praksis. Allerede i 1994 ble det etablert faste kriterier for aktiv dødshjelp, en slags varsomhetsplakat som legene skulle følge i slike saker. Dersom saken ble riktig rapportert, og dersom ønsket om aktiv dødshjelp var frivillig og velfundert fra pasientens side; så ble vedkommende lege ikke straffeforfulgt.

Den nye lovteksten følger dagens retningslinjer, og sånn sett innebærer den ingen reelle endringer i forhold til hvordan euthanasi skal utføres. Men loven kommer først nå, og gjelder to paragrafer i straffeloven; paragraf 293 som regulerer barmhjertighetsdrap, og paragraf 294 som omhandler assistert selvmord. Den nye loven setter fortsatt forbud mot begge deler, men unntaket er altså leger og annet medisinsk personale som heretter skal kunne ta livet av sine pasienter uten å havne i retten for det – hvis altså visse “varsomhetskriterier” følges.

Klare kriterier

legen må bedrive forsvarlig medisinsk praksis, og dødsfallet skal rapporteres som ikke naturlig død.

må hjelpe pasienten med å dø på en medisinsk forsvarlig måte.

I tillegg skal hver eneste sak – euthanasi eller assistert selvmord – vurderes av en av fem regionale komiteer sammensatt av minst en jurist, minst en lege og minst en ekspert på etiske spørsmål. Dersom denne komiteen kommer fram til at alle kriterier er fulgt, stanser saken der. Hvis ikke, går saken videre til påtalemyndigheten.

Den nye loven regulerer også euthanasi og assistert selvmord når pasienten er et barn. Lovteksten tar utgangspunkt i at også barn kan ha et velfundert ønske om euthanasi, og 16- og 17-åringer kan i prinsippet avgjøre selv om de vil bli avlivet eller ikke – dog må foreldrene “være involvert” i den beslutningsprosessen som fører fram til at euthanasi gis. Barn fra 12 til 16 år må ha godkjennelse fra sine foreldre før giftsprøyta settes. I tillegg må legen være ekstra påpasselig med at kravene til medisinsk forsvarlig praksis følges når det er snakk om å hjelpe et barn med å begå selvmord.

En siste ting i loven er at pasienter kan “bestille” sin egen død på et seinere tidspunkt, via et såkalt forhåndsdirektiv. Et skriftlig eller muntlig ønske om euthanasi i fremtiden – dette gjelder særskilt pasienter som vet de er i ferd med å bli senile – skal være juridisk like holdbart som når pasienten ber om det der og da. Legen er fritatt fra kravet om at saken må diskuteres med pasienten dersom han eller hun allerede er senil dement.

Fire tusen avlives

Den nye loven blir hilst velkommen av et stort flertall i Nederland. Unntaket er kirken og de kristne partiene, hvorav det største CDA, også stemte imot lovforslaget.

Helseminister Els Borst, fra partiet D66 – sosialistisk, som det heter – var da også fornøyd etter avstemningen forrige tirsdag. – Pasienter bør kunne vite at de har en rett til å gjøre slutt på det hele dersom de lider og dersom de vet at det ikke finnes noe håp om bedring, sa han etter behandlingen i Senatet.

Ifølge Borst vil en lege vite når euthanasi er riktig og når det ikke er riktig. Han eller hun vil vite å ta de riktige beslutningene, og holde seg strengt til prosedyrer og kriterier når euthanasi gis.

I Nederland blir det hvert eneste år avlivet omlag fire tusen pasienter; 3200 av dem får euthanasi i form av en giftsprøyte mens omlag 900 får assistanse til å begå selvmord – alle tall fra 1995.

Bare 40 prosent av alle disse tilfellene rapporteres som ikke naturlig død. Og det er de mest tvilsomme tilfellene som ikke rapporteres, er tilhengere og motstandere av euthanasi enige om.

I år skal det settes igang en landsomfattende undersøkelse av hvordan euthanasi praktiseres i Nederland. Nå håper tilhengerne at den lave prosentsatsen har blitt betydelig høyere de siste fem årene.

Kommentarer