Jeg er så lei av drittsekker 


Vi er alle lei av folk som utnytter sin makt, men jeg er også lei av at enkeltpersoner nå får lov til å prege hele debatten knyttet til seksuell trakassering.

Sjøvoll er leder for Sosialistisk Ungdom.
Email: andrea@su.no
Publisert: 2018-02-01

MeToo har rystet en hel verden. Ingen kunne på forhånd drømt om at denne sosiale-medier-kampanjen i det hele tatt skulle få noen konsekvenser, men fremdeles ser vi at MeToo preger samfunnsdebatten og mediebildet. Kampanjen har vært et slag i trynet for veldig mange, og dette har vært helt nødvendig. Likevel er ikke målet med MeToo å bli kvitt noen drittsekker rundt omkring – målet er varig endring.

Et samfunnsproblem. Den siste tiden har flere i posisjoner i mediebransjen og politikken stått frem – eller blitt dratt frem – som drittsekker. Det har blitt gjort klart og tydelig at drittsekker ikke har noen plass i fremtidens maktposisjoner. Men vi blir ikke kvitt problemet bare ved å kvitte oss med noen enkeltpersoner.

Vi er nødt til å få på plass hvordan skoler skal håndtere seksuell trakassering.

Vi har hørt forferdelige historier fra musikkbransjen, servitørbransjen, fagbevegelsen, skuespillere og mange flere – historier som har vært viktige for folk å høre. Ikke fordi vi må finne alle som står bak trakasseringen og overgrepene, men fordi det tydeliggjør at seksuell trakassering er ikke noe som er forbeholdt en gruppe i samfunnet – det er et samfunnsproblem. Derfor må fokuset og kampen videre handle om hvordan vi kan få til politiske endringer og holdningsendringer for å skape et samfunn der alle kan være frie og trygge.

Må gå til roten. Nå må vi se på hvor problemet starter og ta tak i den seksuelle trakasseringen unge jenter blir bedt om å godta gjennom hele skoleløpet. Hvilket selvbilde og følelse av trygghet sitter jenter igjen med etter i årevis å få beskjed om at «han bare flørter» eller «da burde du kanskje slutte å gjøre deg til»? Vi er nødt til å få på plass gode handlingsplaner i skolene for håndtering av seksuell trakassering og innføre selvforsvarskurs for jenter for å tydeliggjøre for alle at de er verdt å forsvare.

Vi kan ikke godta at tidenes kampanje mot seksuell trakassering kun munner ut i at noen få toppsjefer og politikere må trekke seg fra verv. Denne kampen må handle om en samfunnsendring, og denne kampen skal vi vinne!

Abonnement kr 195/kvartal