Bestill vårutgaven her

Jeg er så lei av drittsekker 

Vi er alle lei av folk som utnytter sin makt, men jeg er også lei av at enkeltpersoner nå får lov til å prege hele debatten knyttet til seksuell trakassering.

MeToo har rystet en hel verden. Ingen kunne på forhånd drømt om at denne sosiale-medier-kampanjen i det hele tatt skulle få noen konsekvenser, men fremdeles ser vi at MeToo preger samfunnsdebatten og mediebildet. Kampanjen har vært et slag i trynet for veldig mange, og dette har vært helt nødvendig. Likevel er ikke målet med MeToo å bli kvitt noen drittsekker rundt omkring – målet er varig endring.

Et samfunnsproblem. Den siste tiden har flere i posisjoner i mediebransjen og politikken stått frem – eller blitt dratt frem – som drittsekker. Det har blitt gjort klart og tydelig at drittsekker ikke har noen plass i fremtidens maktposisjoner. Men vi blir ikke kvitt problemet bare ved å kvitte oss med noen enkeltpersoner.

Vi er nødt til å få på plass hvordan skoler skal håndtere seksuell trakassering.

Vi har hørt forferdelige historier fra musikkbransjen, servitørbransjen, fagbevegelsen, skuespillere og mange flere – historier som har vært viktige for folk å høre. Ikke fordi vi må finne alle som står bak trakasseringen og overgrepene, men fordi det tydeliggjør at seksuell trakassering er ikke noe som er forbeholdt en gruppe i samfunnet – det er et samfunnsproblem. Derfor må fokuset og kampen videre handle om hvordan vi kan få til politiske endringer og holdningsendringer for å skape et samfunn der alle kan være frie og trygge.

Må gå til roten. Nå må vi se på hvor problemet starter og ta tak i den seksuelle trakasseringen unge jenter blir bedt om å godta gjennom hele skoleløpet. Hvilket selvbilde og følelse av trygghet sitter jenter igjen med etter i årevis å få beskjed om at «han bare flørter» eller «da burde du kanskje slutte å gjøre deg til»? Vi er nødt til å få på plass gode handlingsplaner i skolene for håndtering av seksuell trakassering og innføre selvforsvarskurs for jenter for å tydeliggjøre for alle at de er verdt å forsvare.

Vi kan ikke godta at tidenes kampanje mot seksuell trakassering kun munner ut i at noen få toppsjefer og politikere må trekke seg fra verv. Denne kampen må handle om en samfunnsendring, og denne kampen skal vi vinne!

andrea@su.no
andrea@su.no
Sjøvoll er leder for Sosialistisk Ungdom.

Du vil kanskje også like