Rystet over asylpolitikken

Norsk-somaliske Suaad Abdi Farah forteller i den ferske boka «Suaads reise» om sine egne erfaringer med kjønnslemlestelse. Norske myndigheter har sviktet, mener hun.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– I boka «Suaads reise», som kom ut i forrige uke, forteller du for første gang om den dagen du som 8-åring ble kjønnslemlestet i Somalia. Du har tidligere bistått NRK-journalist Tormod Strand, som har skrevet boken, med reportasjene han laget i 2007 om kjønnslemlesting i Somalia. Men i boka er det første gang du står åpent fram med din historie. Hvorfor valgte du å fortelle om noe så personlig og privat?

– Jeg er sykepleier og jordmor fra Somalia og har jobbet med kjønnslemlestelse i mange år og har både kunnskap og erfaring. I Norge i dag mangler det kunnskap til å redde de barna som er offer for denne ondskapsfulle tradisjonen og det er derfor viktig å få fram informasjon. Jeg håper og tror at folk vil forstå det bedre når det er en personlig framstilling.

– Hvilke reaksjoner har du fått fra det somaliske miljøet i Norge?

– I fjor da vi hadde reportasjene fra Somalia på NRK, var det veldig tøft. I vår kultur skal man ikke snakke høyt om slikt. Etter at boka kom ut derimot, har jeg fått bare positive tilbakemeldinger. Både menn og kvinner i miljøet synes boka er viktig også for dem, de forstår nå mer av hva kjønnslemlestelse dreier seg om.

– Du har engasjert deg i bekjempelsen av kjønnslemlestelse i Norge og har en 20 prosent stilling ved helsestasjonen på hjemstedet ditt i Vestby der du informerer om kjønnslemlestelse og hjelper de som er utsatt for det. Men har norske myndigheter gjort nok for å bekjempe dette problemet i Norge?

– Nei, norske myndigheter har ikke gjort nok. Det har skjedd mye positivt de siste årene, men vi har ikke kommet så langt som jeg skulle ønske. Kulturrelativistiske holdninger har definitivt hemmet bekjempelsen av kjønnslemlestelse i Norge. Jeg tror vi kunne trenge et ombud, et kontor eller kompetansesenter som jobber med problemstillingen og kan hjelpe med informasjon til både helsevesenet, media og politiet, men også til ofrene. Der har de kommet lengre i både Danmark og
Sverige.

– Du er fra Somalia. Nylig kom boken «Se Oss» skrevet av en ung norsk-somalisk kvinne under pseudonymet Amal Aden. Hun tegner et dystert bilde av det somaliske miljøet i Oslo som hun mener er preget av notoriske trygdesnyltere og omsorgssvikt. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?

– Det som står i den boken gjelder ikke mitt somaliske nettverk. Det er flere somaliske problemer i Norge i dag, men det hun skriver, får hun stå for.

– Hvordan vil du beskrive det somaliske miljøet i Norge sammenlignet med somaliske miljøer i andre
vesteuropeiske land?

– Jeg er ikke forsker, men mitt inntrykk er at i for eksempel Storbritannia er det flere med somalisk bakgrunn som har eget firma og har fått utvikle seg i større grad enn i Norge. Jeg tror en årsak kan være at Storbritannia har bakgrunn som kolonimakt og dermed har en større kulturforståelse for gi somaliere en sjanse til å utvikle seg positivt.

– I boka «Suaads reise» sier du at du kjenner mange somaliere som jobber hardt, men også mange som utnytter systemet. Du mener også at somaliere ikke klarer å integrere seg hvis ikke samfunnet gir dem en sjanse og at norsk integreringspolitikk har mye av skylden for dette?

– Jeg mener at når man kommer til et nytt land, med nytt språk, annet klima og kultur, trenger man en god hånd å holde i. Og da må vi ha konkrete tiltak. Jeg kom til Norge som ny flyktning i 1989 og ble etter et kort opphold på Østlandet sendt til Vestlandet, utenfor Haugesund. Det viste seg at vi der ble integrert på en positiv måte. Gjesdal kommune viste at de trengte oss. Jeg tror mange flyktninger i dag ikke blir tatt imot på den måten. Introduksjonsprogrammet for nye flyktninger er et tiltak som jeg synes er veldig bra, men på Østlandet er det mange steder hvor det ikke fungerer slik at flyktningene får en hånd å holde i.

– Nylig varslet Jens Stoltenberg innstramming i norsk asylpolitikk. Mange av flyktningene som kommer til Norge i dag er fra Somalia. Hvilke tanker gjør du deg om asylinnstrammingen?

– Jeg kan ikke tro at mitt andre hjemland Norge vil gjøre dette. Folk som kommer hit har det vanskelig og har behov for beskyttelse. Somalia er i dag ikke et land som fungerer. Jeg kan vanskelig forestille meg at noen kan reise tilbake dit.

---
DEL